สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

สาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

การออกกำลังกาย

1. การออกกำลังกายพื้นฐาน ประกอบด้วย

- การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
- การฝึกท่าบริหารร่างกายเพื่อสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ เช่น ไม้พลองป้าบุญมี เป็นต้น

2. การออกกำลังกาย ชุด “การบริหารแบบไทยด้วยท่าฤาษีดัดตน”

การออกกำลังกายพื้นฐาน ชุด การบริหารแบบไทยด้วยท่าฤาษีดัดตน เป็นการออกกำลังกายเพื่อปรับโครงสร้างของร่างกาย ประกอบด้วย 15 ท่า คือ

1. กระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตบริเวณใบหน้า
2. แก้อาการปวดข้อมือ
3. แก้อาการปวดท้อง ปวดเอว ปวดศีรษะ
4. แก้ตามัว ปวดศีรษะ
5. แก้อาการขัดยอกแขนและหัวไหล่
6. แก้ปวดขา ยอกเข่า
7. แก้อาการปวดกล้ามเนื้อ
8. แก้ปวดข้อนิ้วข้อมือ แขน
9. ช่วยให้กล้ามเนื้อส่วนขา ช่องท้องและอวัยวะสืบพันธุ์แข็งแรง
10. ช่วยให้กล้ามเนื้อหายใจ อก ไหล่ กล้ามเนื้อช่วยหายใจแข็งแรง
11. แก้ปวดหลัง
12. แก้ตะคริวมือและเท้า
13. บริหารสะโพก หลัง ไหล่
14. แก้ปวดศีรษะ ต้นคอ
15. แก้เมื่อยปลายมือปลายเท้า

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม