สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

สาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

การเลือกซื้ออาหารปลอดภัย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ

การดูฉลากอาหาร ประกอบด้วย

- ชื่ออาหาร
- เครื่องหมาย อย.
- ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต หรือผู้แบ่งบรรจุ
- วันเดือน ปีที่ผลิต วันเดือนปีที่หมดอายุ
- คำแนะนำในการเก็บรักษา
- วิธีปรุง หรือวิธีใช้
- ส่วนประกอบ/ส่วนผสม
- ปริมาณที่บรรจุ
- การเก็บรักษา
- คำเตือน

ฉลากโภชนาการ เป็นกรอบโภชนาการที่จะช่วยให้เราสามารถเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการกับ

ราคา และเลือกซื้ออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าได้ สามารถเลือกบริโภคอาหารเพื่อให้ได้สารอาหารที่ร่างกายควรได้รับต่อวัน สามารถหลีกเลี่ยงจากสารอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะกับสุขภาพ เช่น หากมีน้ำหนักเกินก็สามารถหลีกเลี่ยงอาหารที่มีปริมาณพลังงานมากหรือหากเราเป็นโรคความดันโลหิตสูง ก็สามารถหลีกเลี่ยงอาหารที่มีปริมาณโซเดียมสูงได้ โดยที่ฉลากโภชนาการจะบอกเราว่า ถ้าเราบริโภคอาหารนั้นไป 1 หน่วยบริโภค ตามที่ฉลากระบุ เช่น 1 ถ้วย หรือ 60 กรัม จะได้รับสารอะไรบ้าง คิดเป็นร้อยละเท่าไรของปริมาณที่ควรจะได้รับต่อวัน ทำให้เราทราบว่าต้องบริโภคอะไรอื่นเพิ่มเติมอีกเท่าไร ปัจจุบัน มีการเติมสารอาหาร เช่น วิตามินเอ วิตามีนซีลงในอาหาร ฉลากโภชนาการจะช่วยให้เราเปรียบเทียบคุณค่าทางอาหารและเลือกซื้อยี่ห้อที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าได้

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย