วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

กวีนิพนธ์

(ร่าย กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์)

กาพย์

กาพย์คันถะ

กาพย์คันถะ เป็นคัมภีร์หนึ่ง ซึ่งกำหนดวิธีแต่งกาพย์ไว้ เช่นกับคัมภีร์กาพย์สารวิลาสินี มีกาพย์ ๕ ชนิด คือ กาพย์ทีฆปักข์ กาพย์รัสสปักข์ กาพย์ตรังคนที กาพย์มหาตรังคนที และกาพย์ทัณฑิกา พึงทราบรายละเอียดดังนี้

- กาพย์ทีฆปักข์
- กาพย์รัสสปักข์
- กาพย์ตรังคนที หรือ วชิรวดี
- กาพย์มหาตรังคนที
- กาพย์ทัณฑิกา

กาพย์สารวิลาสินี
กาพย์คันถะ
กาพย์พิเศษ

โวหาร
ประเภทกวีนิพนธ์
ฉันทลักษณ์
สระ
พยัญชนะ
เครื่องประกอบอื่น
การอ่านคำประพันธ์
ร่าย
กาพย์
กลอน
โคลง
ฉันท์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย