วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

กวีนิพนธ์

(ร่าย กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์)

กาพย์

กาพย์พิเศษ

นอกจากกาพย์สารวิลาสินีและกาพย์คันถะซึ่งกล่าวมาแล้ว ยังมีกาพย์อีกประเภทหนึ่ง ซึ่งมีสัมผัสคล้ายกับที่กล่าวมา มีลักษณะคล้ายฉันท์บ้าง แต่ไม่กำหนดครุลหุ โบราณใช้แต่งรวมกับฉันท์ และนับจำนวนรวมกับฉันท์ได้ กาพย์กลุ่มนี้ มี ๔ กาพย์ คือ กาพย์ยานี ๑๑ กาพย์ฉบัง ๑๖ กาพย์สุราคนางค์ ๒๘ และกาพย์สุราคนางค์ ๓๒

- กาพย์ยานี ๑๑
- กาพย์ฉบัง ๑๖
- กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘
- กาพย์สุรางคนางค์ ๓๒

กาพย์สารวิลาสินี
กาพย์คันถะ
กาพย์พิเศษ

โวหาร
ประเภทกวีนิพนธ์
ฉันทลักษณ์
สระ
พยัญชนะ
เครื่องประกอบอื่น
การอ่านคำประพันธ์
ร่าย
กาพย์
กลอน
โคลง
ฉันท์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย