วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

กวีนิพนธ์

(ร่าย กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์)

กลอน

กลอนสุภาพ

กลอนสุภาพนั้น เป็นบทประพันธ์ที่ใช้ถ้อยคำและทำนองสุภาพ เหมือนบุคคลผู้มีอัธยาศัยอันงาม มี ๔ ชนิดคือ กลอน ๖ กลอน ๗ กลอน ๘ และกลอน ๙ มีฉันทลักษณ์และตัวอย่างคือ

- กลอน ๖
- กลอน ๗
- กลอน ๘
- กลอน ๙

กลอนสุภาพ
กลอนลำนำ
กลอนตลาด

โวหาร
ประเภทกวีนิพนธ์
ฉันทลักษณ์
สระ
พยัญชนะ
เครื่องประกอบอื่น
การอ่านคำประพันธ์
ร่าย
กาพย์
กลอน
โคลง
ฉันท์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย