วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

กวีนิพนธ์

(ร่าย กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์)

กลอน

กลอนลำนำ

กลอนลำนำ เป็นคำประพันธ์ชนิดหนึ่ง ซึ่งบทหนึ่งกำหนด ๔ วรรค เหมือนกลอนสุภาพ เว้นแต่คำขึ้นต้นเท่านั้นที่แปลกไป มี ๔ ชนิด คือ กลอนบทละคร กลอนเสภา กลอนสักวา และกลอนดอกสร้อย

- กลอนบทละคร
- กลอนเสภา
- กลอนสักวา
- กลอนดอกสร้อย

กลอนสุภาพ
กลอนลำนำ
กลอนตลาด

โวหาร
ประเภทกวีนิพนธ์
ฉันทลักษณ์
สระ
พยัญชนะ
เครื่องประกอบอื่น
การอ่านคำประพันธ์
ร่าย
กาพย์
กลอน
โคลง
ฉันท์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย