วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

กวีนิพนธ์

(ร่าย กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์)

กลอน

กลอนตลาด

กลอนตลาด เป็นคำประพันธ์ที่มีลักษณะคล้ายกับกลอนสุภาพ มีหลายชนิด รวมตามลักษณะเป็น ๔ ชนิด คือ กลอนเพลงยาว กลอนนิราศ กลอนนิยาย และกลอนเพลงปฏิพากย์

- กลอนเพลงยาว
- กลอนนิราศ
- กลอนนิยาย
- กลอนเพลงปฏิพากย์

กลอนสุภาพ
กลอนลำนำ
กลอนตลาด

โวหาร
ประเภทกวีนิพนธ์
ฉันทลักษณ์
สระ
พยัญชนะ
เครื่องประกอบอื่น
การอ่านคำประพันธ์
ร่าย
กาพย์
กลอน
โคลง
ฉันท์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย