ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระพุทธมนต์

วิธีการสวดบูชาดาวเพื่อสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา

การสวดบทอิติปิโสนพเคราะห์ ใครเจริญภาวนาได้ตลอดชีวิต เป็นมหามงคล เพราะรวมกำลังพุทธคุณ บุญญานุภาพ พุทธปริตร บารมีเทพนพเคราะห์ และวิชาศักดิ์สิทธิ์เข้าด้วยกันเป็นการสะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา สิริมงคลชีวิตได้ดีมาก เคราะห์ร้ายกลายเป็นดี เคราะห์ดีก็ดียิ่งขึ้นไป สวดแล้วภาวนาคาถาในวงเล็บ ตามกำลังวันจนครบ 9 องค์

สำหรับการสวดนพเคราะห์บูชาดาวแบ่งเป็น 3 ตอนคือ เริ่มต้นจาก พระเคราะห์เสวยอายุ พระเคราะห์แทรกอายุ และ พระวันสวด (พระวันสวดคือ สวดวันไหนก็บูชาเทพนพเคราะห์-บูชาดาว องค์นั้น เช่นวันที่กำลังสวดอยู่เป็นวันพุธ ก็สวดตามกำลังพระพุธ สวดเพื่อบูชาดาวและเทพนพพระเคราะห์ พระพุธในดวงชะตา วันแรกหนักหน่อย คุณต้องสวดบูชาพระประจำวันเกิด พระเคราะห์เสวยอายุ พระเคราะห์แทรกอายุ พระวันสวด)

ข้อปฏิบัติในการจุดเทียนบูชา

1. ให้ท่านเลือกวันและเวลาที่เหมาะสมในการจุดเทียนบูชา โดยท่านใช้อาศัยฤกษ์ยามยามดีตามปฏิทินที่ท่านใช้อยู่หรือฤกษ์ที่ท่านเห็นสมควรว่าดีก็ได้

2. ท่านควรอาบน้ำ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย เทพพรหมที่ท่านกราบไหว้ รวมถึงพระภูมิเจ้าที่เพื่อให้ท่านได้รับรู้ แลอนุโมทนาส่งพลังมาเสริมให้ท่าน และท่านโปรด แผ่เมตตาแก่สัพพะชีวิต ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวร เพื่อให้วิบากกรรมต่างๆ คลี่คลายลง เบาบางลง ให้เขาเหล่านั้นเปิดทางให้ท่านทำพิธีบูชาเทียนให้เกิดความสำเร็จ

3. เทียนบูชา ควรจุดบูชาหน้าพระพุทธรูป พระธาตุเจดีย์ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

4. ให้ท่านหาดอกไม้สีขาว มาบูชาร่วมกับเทียน เพื่อความเป็นสิริมงคล เทพเทวารักชอบ จะช่วยเหลือให้การจุดบูชาเทียนบังเกิดผลสำเร็จขึ้น เมื่อท่านจุดเทียนและปักเทียนลงในเชิงเทียนเรียบร้อยแล้วให้ท่านสวดคาถาพลิกดวงชะตา แก้วิบากกรรมตามตำราของล้านนา ดังนี้

คาถาบูชาเทียนแบบล้านนา

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ๓ จบ

โยสันนิสินโน วะระโพธิมูเล มารังสะเสนัง มะหัตติวิชะโย สัมโพธิมาคัจฉิ อะนันตัญญาโณ โลกุตตะโม ตัง ปะณะมามิ พุทธัง ตัง ปะณะมามิ ธัมมัง ตังปะณะมามิ สังฆัง สาธุ โอกาสะ ข้าแต่พระมหายันต์เจ้า ทุกบททุกบาท ทุกตัวอักขระพยัญชนะ

บัดนี้ ข้าพเจ้า (ชื่อผู้บูชาเทียน………………………..) ได้มาบูชายังพระแก้วเจ้าทั้งสามประการเป็นต้นเป็นประธาน ทั้งพระพิษณุครูบาอาจารย์เจ้าทุกตนทุกพระองค์ ทั้งเทวบุตรเทวดา พระยาอินทร์ พระยาพรหม เทวดา อันรักษายังราชสัณฐาน บ้าน เมืองวัดวาอาราม เคหะสถานบ้านเรือน ทั้งมวล บัดนี้ข้าพเจ้ามาสักการะบูชามีทั้งข้าวตอกดอกไม้ ยันต์เทียนคาถา เยี่ยงนี้ ขอให้ข้าพเจ้าได้หายยัง อุปัทธะวะ กังวลอันตรายทั้งหลายนาๆ ต่างๆ

ขอให้ข้าพเจ้าผู้มีชื่อว่า... (ชื่อผู้บูชาเทียน……………….) จงพ้นเสียจากเคราะห์ปี เคราะห์เดือน เคราะห์วัน เคราะห์ยาม เคราะห์เมื่อหลับเมื่อตื่น เคราะห์เมื่อย่างเมื่อเดิน สัพพะเคราะห์ สัพพะภัย สัพพะจัญไร อุบาทว์ทั้งหลายทั้งมวลที่บังเกิด ก็จงระงับดับหายไปพลันอย่าได้มาบังเกิด และจงอย่าสามารถมาบังเกิดอีกได้ ด้วยเตชะอานุภาพ อันข้าพเจ้าได้บูชาเทียนนี้คาถานี้ ขอให้ข้าพเจ้าได้ถวายกุศลส่วนนี้ไปถึงเทวบุตรเทวดา พระยาอินทร์ พระยาพรหม พระยายมราช ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ นางนาฏไท้ธรณี ศรีคุตตะอำมาตย์ ครุฑ นาคน้ำ ปรมัยไอศวร พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระพฤหัสบดี พระศุกร์ พระเสาร์ พระราหู พระเกตุ เทวดาอันรักษาดาวนักขัตฤกษ์ ๒๗ พระองค์

นายหนังสือ นักปราชญ์ ตนจำบุญ ตนจำบาป ตนจำน้ำหยาดหมายทาน เทพเทวดาอันรักษาวัดวาอาราม สัณฐานบ้านเมือง เคหะบ้านช่องจงมา อนุโมทนา ด้วยกุศลส่วนบุญ อันข้าพเจ้าได้บูชายันต์เทียน ในกาละบัดนี้ แล้วข้อให้ข้าพเจ้าจงได้มายัง ลาภสักการะ แก้วแหวนเงินทอง อำนาจวาสนา บารมี ชื่อเสียง อายุยืนนาน ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ลูกหลายรักไคร่ แก่ข้าพเจ้า แด่เทอญ”

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เพื่อให้ผู้รับการฝึกศึกษาทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายและวิธีการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

» ปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก

» มัทนะพาธา
บทละครเรื่องมัทนะพาธาได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรประกาศยกย่องให้เป็นหนังสือที่แต่งดีใช้คำฉันท์เป็นบทละครพูด ที่มีตัวละครและฉากสอดคล้องกับวัฒนธรรมภารตะโบราณ

» คู่มือพระสังฆาธิการ
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการ หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ซึ่งพระสังฆาธิการจำเป็นจะต้องรับทราบ และถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารการปกครองวัด

» มูลบทบรรพกิจ
แบบเรียนหนังสือไทย ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู)

» หุ่นยนต์
หุ่นยนต์มีความแตกต่างจากเครื่องจักรกลแบบอื่น ๆ ตรงที่มันสามารถเคลื่อนไหวโครงสร้างได้ หุ่นยนต์แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ตรงที่มันสามารถนำผลที่ได้จากการประมวลมา ปฏิบัติให้เกิดงานในทางกายภาพได้ขณะที่คอมพิวเตอร์ไม่มี

» ข้อคิดจากนิทานไทย
นิทานเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดมาแต่โบราณ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพาเด็กและเยาวชนไปสู่โลกกว้างของการเรียนรู้ชีวิตจริง