วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

หุ่นยนต์

พื้นฐานของหุ่นยนต์

หุ่น ยนต์ในปัจจุบันมีหลายประเภท แต่ที่ไม่แตกต่างของหุ่นก็คือมีการเคลื่อนไหวทางกายภาพทางโครงสร้างได้ บางชนิดเคลื่อนที่ได้ด้วยล้อ บางชนิดใช้กลไกของขาในการเคลื่อนที่ วัสดุที่ใช้ทำหุ่นยนต์อาจเป็นโลหะ หรือพลาสติกก็ได้ และระหว่างชิ้นส่วนแต่ละชิ้นที่ทำงานนั้นจะมีข้อต่อ (Joint) เพื่อมาเป็นจุดหมุนในการทำงาน

ในการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ และการหมุนข้อต่อนั้น จะใช้อุปกรณ์ที่เป็นต้นกำลังที่เรียกว่า “แอคติวเตอร์ (Actuators)” เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ขับเคลื่อนชิ้นส่วนหุ่นยนต์ อุปกรณ์แอคติวเตอร์มีหลายประเภท ได้แก่อุปกรณ์ทางไฟฟ้า อุปกรณ์ทางระบบไฮดรอลิกส์ (ใช้ความดันของของเหลว) และอุปกรณ์ของระบบนิวแมติกส์ (ใช้ความดันลม หรือก๊าซ) ในหุ่นยนต์หนึ่งตัวก็อาจจะใช้อุปกรณ์แอคติวเตอร์หลายแบบ

หุ่นยนต์ต้องการแหล่งจ่ายพลังงานเพื่อที่จะใช้ขับอุปกรณ์แอคติวเตอร์ แหล่งจ่ายพลังงานที่สำคัญได้แก่ กระแสไฟฟ้า และแบตเตอร์รี่ ที่ใช้ขับมอเตอร์ และโซลินอยด์ที่เป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้า เป็นปั๊มของเหลว ปั๊มของเหลวจะสร้างกำลังงานให้แก่กระบอกสูบกับมอเตอร์ไฮดรอลิกส์เมื่อเป็นอุ ปกรณ์ไฮดรอลิกส์ ใช้ปั๊มลม และปั๊มลมจะสร้างกำลังงานให้แก่กระบอกสูบกับมอเตอร์ลมเมื่อเป็นอุปกรณ์ทางนิวแมติกส์

กระแส ไฟฟ้าใช้เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานในอุปกรณ์แอคติวเตอร์ ในทางไฟฟ้า จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้า และโซลินอยด์ เป็นอุปกรณ์ขับหลัก และกระแสไฟฟ้ามันสามารถที่จะเปิดปิดโซลินอยด์วาล์วของระบบไฮดรอลิกส์ และนิวแมติกส์ อาจรวมไปถึงนำไปขับมอเตอร์ในปั๊มทั้งไฮดรอลิกส์ และนิวแมติกส์ด้วย

คอมพิวเตอร์ จะเป็นตัวสั่งการ และควบคุมให้หุ่นยนต์เคลื่อนไหวตามโปรแกรมที่ได้วางเอาไว้ โปรแกรมก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน หุ่นยนต์ทุกประเภทจะมีระบบเซ็นเซอร์ไว้คอยตรวจจับการทำงาน เซ็นเซอร์นั้นก็มีหลายชนิดเช่น มีความสามารถได้ยิน, ดมกลิ่น, ลิ้มรส นอกจากนี้แล้วการควบคุมหุ่นยนต์สามารถควบคุมได้จากระยะไกลโดยการใช้คลื่น สัญญาณทางวิทยุ ในการเคลื่อนที่หุ่นยนต์จะมีกล้องเพื่อเป็นดวงตาผู้ควบคุมสามารถมองเห็นการ เคลื่อนที่ และการทำงานได้ กรณีเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัติก็จะเป็นการคำนวณเพื่อสั่งการให้คอมพิวเตอร์ภายใน ตัวหุ่นให้ทำงานต่อไปอย่างไร

มีหุ่นยนต์บางชนิดมีการยึดติดอยู่กับที่โดยการใช้นัต และสลักเกลียว หุ่นยนต์สามารถที่จะทำงานได้ซ้ำ ๆ กันอย่างต่อเนื่อง ในบทความต่อไปเราจะกล่าวถึงหุ่นยนต์ที่เป็นแขนกลอุตสาหกรรม

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

พื้นฐานของหุ่นยนต์
แขนกลอุตสาหกรรม (Industrial Robot Arms)
หุ่นยนต์เคลื่อนที่ (Mobile Robots)
หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Autonomous robots)
หุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขัน (Homebrew robots)
การปรับตัวเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสากล
หุ่นยนต์ กับปัญญาประดิษฐ์ (Robots and Artificial Intelligence)