วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

หุ่นยนต์

หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Autonomous robots)

หุ่นยนต์อัตโนมัติ คือหุ่นยนต์ที่มันสามารถทำงานได้ด้วยตัวของมันเอง มีอิสระในการทำงาน โดยปราศจากการควบคุมของมนุษย์ มันมีโปรแกรมที่ป้อนไว้ในหน่วยความจำของหุ่นยนต์ ที่สามารถทำให้มันทำงานได้และเมื่อเจออุปสรรคกีดขวางการทำงาน มันก็สามารถหลบ / หลีก หรือแก้ปัญหา ถ้าเทคโนโลยีของหุ่นตัวนั้นสามารถทำได้
 

“หุ่นยนต์ชน และไป (Bump-and-go robot)” หุ่นยนต์ประเภทนี้มีเซ็นเซอร์ป้องกันการชน คือเมื่อเจอสิ่งกีดขวาง และหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปชนกับอุปสรรค เซ็นเซอร์ก็จะตรวจจับการชน ขณะที่หุ่นยนต์ชนกระทบ โปรแกรมของหุ่นจะคำนวณ และบอกลักษณะสิ่งกีดขวาง จากนั้นมันก็จะทำการคำนวณ และทำการเลี้ยวหลบหลีกสิ่งกีดขวางนั้น และเคลื่อนที่ต่อไปอีกครั้ง ในการตอบสนองทุกครั้งที่หุ่นกระทบสิ่งกีดขวาง มันก็จะเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ทุกครั้ง

หุ่นยนต์อัตโนมัติมีความฉลาดมากน้อยหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการป้อนโปรแกรมการทำงาน และเทคโนโลยีของหุ่นยนต์ พร้อมกับการที่มีระบบเซ็นเซอร์ที่ดี จึงทำให้หุ่นยนต์นั้นฉลาด และรับรู้การทำงานขณะนั้นได้ ในปัจจุบันหุ่นยนต์อัตโนมัติสามารถค้นหาเส้นทางอย่างได้ผล ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

เซ็นเซอร์ของหุ่นยนต์ที่คอยตรวจจับสิ่งกีดขวาง จะใช้แสงอินฟาเรด และ/หรือใช้คลื่นเสียงโซน่าร์ เซ็นเซอร์ ที่ใช้คำนวณหาตำแหน่ง ได้มีการศึกษาพฤติกรรมการของสัตว์ เช่น ค้างคาวมันสามารถบินหลบหลีกสิ่งกีดขวางต่าง ๆ ได้ โดยการปล่อยคลื่นโซน่าร์ออกมา ในหุ่นยนต์ก็เช่นกันมันจะส่งสัญญาณเสียง หรือลำแสงอินฟาเรด และทำการวิเคราะห์ไตร่ตรองสิ่งที่ได้จากสัญญาณสะท้อน หุ่นยนต์จะทำการคำนวณหาตำแหน่งจากตัวหุ่น ถึงสิ่งกีดขวางว่ามีระยะทางเท่าไรได้จากสัญญาณที่ส่งกลับ

หุ่นยนต์สมัยใหม่จะใช้การวิเคราะห์วัตถุ จากการสร้างภาพสามมิติโดยใช้ “ระบบทัศนะวิสัยสเตอริโอ (Stereo vision) รอบทิศทาง” ซึ่งสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่รอบตัวหุ่นยนต์ โดยใช้กล้องภายในตัวหุ่นยนต์ 2 แบบ ทำให้หุ่นยนต์สามารถรับรู้ในแนวลึกของวัตถุ และมีโปรแกรมทำการจดจำวัตถุ และสามารถฉายภาพสะท้อนออกมาสู่หน้าจอที่ตัวหุ่น หรือหน้าจอผู้ควบคุมดูแลหุ่นยนต์ สามารถจำแนกวัตถุได้ นอกจากนี้หุ่นยนต์อาจจะมีการใช้ไมโครโฟนเพื่อบันทึกเสียง และอาจมีระบบเซ็นเซอร์ไว้รับกลิ่นที่ได้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัว หรือวัตถุที่มันกำลังทำการตรวจสอบอยู่

หุ่นยนต์บางชนิดสามารถทำการวิเคราะห์ ในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย (สถานที่ที่ไม่เคยปฏิบัติการมาก่อน), ภูมิประเทศที่เป็นถิ่นทุรกันดาร, พื้นที่ที่เป็นอันตราย ฯลฯ และปรับการทำงานที่เหมาะสมกับตัวหุ่นเอง ยกตัวอย่างเช่น จำลองภูมิประเทศที่น่าจะเป็นไปได้ ความน่าจะเป็นต่อเหตุการณ์ หรือวัตถุที่พบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประยุกต์ข้อมูล จากฐานข้อมูลที่มีอยู่

หุ่นยนต์ที่ออกแบบมาดี สามารถทำงานได้อย่างมีอิสระ สามารถเคลื่อนไหวชิ้นส่วนที่ยื่นออกมาจากร่างกาย เช่น แขน หรืออุปกรณ์ทำงานอื่น ๆ เซ็นเซอร์ ตรวจจับสิ่งที่หุ่นได้พบเจอ ส่งสัญญาณไปสั่งการควบคุมอุปกรณ์แอคติวเตอร์โดยมีโปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ เป็นโปรแกรมสั่งการ ในการเคลื่อนที่คอมพิวเตอร์ของหุ่นยนต์จะกำหนดเส้นทาง และโปรแกรมจะสั่งการให้มันพยายามเคลื่อนที่ไปถึงจุดหมายให้ได้เร็วที่สุด

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

พื้นฐานของหุ่นยนต์
แขนกลอุตสาหกรรม (Industrial Robot Arms)
หุ่นยนต์เคลื่อนที่ (Mobile Robots)
หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Autonomous robots)
หุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขัน (Homebrew robots)
การปรับตัวเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสากล
หุ่นยนต์ กับปัญญาประดิษฐ์ (Robots and Artificial Intelligence)

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เพื่อให้ผู้รับการฝึกศึกษาทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายและวิธีการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

» ปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก

» มัทนะพาธา
บทละครเรื่องมัทนะพาธาได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรประกาศยกย่องให้เป็นหนังสือที่แต่งดีใช้คำฉันท์เป็นบทละครพูด ที่มีตัวละครและฉากสอดคล้องกับวัฒนธรรมภารตะโบราณ

» คู่มือพระสังฆาธิการ
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการ หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ซึ่งพระสังฆาธิการจำเป็นจะต้องรับทราบ และถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารการปกครองวัด

» มูลบทบรรพกิจ
แบบเรียนหนังสือไทย ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู)

» หุ่นยนต์
หุ่นยนต์มีความแตกต่างจากเครื่องจักรกลแบบอื่น ๆ ตรงที่มันสามารถเคลื่อนไหวโครงสร้างได้ หุ่นยนต์แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ตรงที่มันสามารถนำผลที่ได้จากการประมวลมา ปฏิบัติให้เกิดงานในทางกายภาพได้ขณะที่คอมพิวเตอร์ไม่มี

» ข้อคิดจากนิทานไทย
นิทานเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดมาแต่โบราณ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพาเด็กและเยาวชนไปสู่โลกกว้างของการเรียนรู้ชีวิตจริง