วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

หุ่นยนต์

หุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขัน (Homebrew robots)

ในโลกของหุ่นยนต์นอกจากหุ่นยนต์ที่ทำงานในอุตสาหกรรม, หุ่นยนต์ที่กำลังทำการวิจัยแล้ว นอกจากที่กล่าวมานี้ยังมีหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างออกแบบมาเพื่อที่จะนำมาใช้ใน การแข่งขัน, ทำเวลา และให้ชนะอุปสรรคที่ได้ถูกกำหนดขึ้น ซึ่งก็เป็นทางหนึ่งที่เป็นพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีของหุ่นยนต์

หุ่นยนต์ที่ใช้แข่งขัน ปัจจุบันมีการพัฒนาที่รวดเร็วมาก นิยมกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในหมู่นักศึกษา มือสมัครเล่น และผู้ที่สนใจทั่วไป ยกตัวอย่างหุ่นยนต์ที่ใช้แข่งขัน เช่นหุ่นยนต์แข่งขันฟุตบอล หุ่นยนต์แข่งขันเรียงกล่อง หุ่นยนต์แข่งกู้ภัย ฯลฯ

หุ่นยนต์ใช้แข่งขันมีความแตกต่างกับหุ่นยนต์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมตรงที่ นำมาแข่งขันกับหุ่นยนต์ตัวอื่นเพื่อสร้างความบันเทิง หรือเป็นแนวทางพัฒนาในเทคโนโลยีของหุ่นยนต์ให้สามารถทำอะไรได้มากกว่าการอยู่แต่ในแวดวงอุตสาหกรรม หุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันเราเรียกกันว่า “หุ้นยนต์ต่อสู้ (Battlebots)” การควบคุมตัวหุ่นยนต์มีทั้งแบบอัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัติแต่โดยส่วนมากจะมีพื้นฐานการบังคับเหมือนกับการควบคุมแบบรถบังคับวิทยุ

หุ่นยนต์ที่ใช้แข่งขันที่มีจำนวนหุ่นยนต์หลายตัวจะมีคอมพิวเตอร์กลางคอยควบคุม ภาพรวมหุ่นยนต์ทั้งหมด เช่นหุ่นยนต์เล่นฟุตบอล เป็นการแบ่งหุ่นยนต์ออกเป็นทีม สื่อสารกันโดยมีควมพิวเตอร์กลางเป็นตัววางแผน

ในการส่ง-รับข้อมูลในการแข่งขัน คอมพิวเตอร์มีการตัดสินใจวินาทีต่อวินาที และมีการวิเคราะห์ผลที่ได้เพื่อให้มีการวางแผนที่ดีที่มุ่งผลให้ชนะต่อไป

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

พื้นฐานของหุ่นยนต์
แขนกลอุตสาหกรรม (Industrial Robot Arms)
หุ่นยนต์เคลื่อนที่ (Mobile Robots)
หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Autonomous robots)
หุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขัน (Homebrew robots)
การปรับตัวเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสากล
หุ่นยนต์ กับปัญญาประดิษฐ์ (Robots and Artificial Intelligence)