วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

หุ่นยนต์

หุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขัน (Homebrew robots)

ในโลกของหุ่นยนต์นอกจากหุ่นยนต์ที่ทำงานในอุตสาหกรรม, หุ่นยนต์ที่กำลังทำการวิจัยแล้ว นอกจากที่กล่าวมานี้ยังมีหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างออกแบบมาเพื่อที่จะนำมาใช้ใน การแข่งขัน, ทำเวลา และให้ชนะอุปสรรคที่ได้ถูกกำหนดขึ้น ซึ่งก็เป็นทางหนึ่งที่เป็นพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีของหุ่นยนต์

หุ่นยนต์ที่ใช้แข่งขัน ปัจจุบันมีการพัฒนาที่รวดเร็วมาก นิยมกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในหมู่นักศึกษา มือสมัครเล่น และผู้ที่สนใจทั่วไป ยกตัวอย่างหุ่นยนต์ที่ใช้แข่งขัน เช่นหุ่นยนต์แข่งขันฟุตบอล หุ่นยนต์แข่งขันเรียงกล่อง หุ่นยนต์แข่งกู้ภัย ฯลฯ

หุ่นยนต์ใช้แข่งขันมีความแตกต่างกับหุ่นยนต์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมตรงที่ นำมาแข่งขันกับหุ่นยนต์ตัวอื่นเพื่อสร้างความบันเทิง หรือเป็นแนวทางพัฒนาในเทคโนโลยีของหุ่นยนต์ให้สามารถทำอะไรได้มากกว่าการอยู่แต่ในแวดวงอุตสาหกรรม หุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันเราเรียกกันว่า “หุ้นยนต์ต่อสู้ (Battlebots)” การควบคุมตัวหุ่นยนต์มีทั้งแบบอัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัติแต่โดยส่วนมากจะมีพื้นฐานการบังคับเหมือนกับการควบคุมแบบรถบังคับวิทยุ

หุ่นยนต์ที่ใช้แข่งขันที่มีจำนวนหุ่นยนต์หลายตัวจะมีคอมพิวเตอร์กลางคอยควบคุม ภาพรวมหุ่นยนต์ทั้งหมด เช่นหุ่นยนต์เล่นฟุตบอล เป็นการแบ่งหุ่นยนต์ออกเป็นทีม สื่อสารกันโดยมีควมพิวเตอร์กลางเป็นตัววางแผน

ในการส่ง-รับข้อมูลในการแข่งขัน คอมพิวเตอร์มีการตัดสินใจวินาทีต่อวินาที และมีการวิเคราะห์ผลที่ได้เพื่อให้มีการวางแผนที่ดีที่มุ่งผลให้ชนะต่อไป

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

พื้นฐานของหุ่นยนต์
แขนกลอุตสาหกรรม (Industrial Robot Arms)
หุ่นยนต์เคลื่อนที่ (Mobile Robots)
หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Autonomous robots)
หุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขัน (Homebrew robots)
การปรับตัวเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสากล
หุ่นยนต์ กับปัญญาประดิษฐ์ (Robots and Artificial Intelligence)

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เพื่อให้ผู้รับการฝึกศึกษาทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายและวิธีการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

» ปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก

» มัทนะพาธา
บทละครเรื่องมัทนะพาธาได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรประกาศยกย่องให้เป็นหนังสือที่แต่งดีใช้คำฉันท์เป็นบทละครพูด ที่มีตัวละครและฉากสอดคล้องกับวัฒนธรรมภารตะโบราณ

» คู่มือพระสังฆาธิการ
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการ หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ซึ่งพระสังฆาธิการจำเป็นจะต้องรับทราบ และถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารการปกครองวัด

» มูลบทบรรพกิจ
แบบเรียนหนังสือไทย ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู)

» หุ่นยนต์
หุ่นยนต์มีความแตกต่างจากเครื่องจักรกลแบบอื่น ๆ ตรงที่มันสามารถเคลื่อนไหวโครงสร้างได้ หุ่นยนต์แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ตรงที่มันสามารถนำผลที่ได้จากการประมวลมา ปฏิบัติให้เกิดงานในทางกายภาพได้ขณะที่คอมพิวเตอร์ไม่มี

» ข้อคิดจากนิทานไทย
นิทานเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดมาแต่โบราณ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพาเด็กและเยาวชนไปสู่โลกกว้างของการเรียนรู้ชีวิตจริง