วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

หุ่นยนต์

การปรับตัวเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสากล

ถ้าเปรียบหุ่นยนต์กับคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ได้มีการวิวัฒนาการในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ และเทคโนโลยีของตัวเองมาตลอดจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรมเมอร์ และวิศวกรคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และโปรแกรมมาประกอบรวมกันจนดูเหมือนเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่ง พวกมันมีประโยชน์อย่างมากอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

หุ่นยนต์ก็เหมือนกันรูปแบบและเทคโนโลยีเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่จะนำไปก่อให้เกิด “วิวัฒนาการของหุ่นยนต์ (Evolution robotics)” อุปกรณ์ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ตามความคิดของมนุษย์ สำหรับตัวหุ่นเองนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการใช้เราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า “ชุดการพัฒนาหุ่นยนต์ (Robot developer kits)”

ทั้งชุดฮาร์ดแวร์ต้องเข้ากับซอฟแวร์ได้เพื่อที่จะทำให้หุ่นยนต์ทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ อาทิเช่น เซ็นเซอร์อินฟาเรด, มอเตอร์, ไมโครโฟน กล้องวิดีโอ ชิ้นส่วนเหล่านี้ประกอบขึ้นในโครงสร้างที่แข็งแรง และระบบการเคลื่อนที่ที่ดี

การสร้างหุ่นยนต์แต่ละตัวนั้นราคาแพงพอสมควร แต่เมื่อลองเปรียบกับสิ่งที่จะได้มาถือว่าคุ้มมาก ในอนาคตอันใกล้นี้เราอาจจะได้เห็นหุ่นยนต์ทำความสะอาดบ้าน ดูแลเด็กหรือสัตว์เลี้ยงของคุณก็เป็นได้ ขณะที่การเขียนโปรแกรมสั่งการควบคุมก็จะมีความง่ายดายขึ้น

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

พื้นฐานของหุ่นยนต์
แขนกลอุตสาหกรรม (Industrial Robot Arms)
หุ่นยนต์เคลื่อนที่ (Mobile Robots)
หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Autonomous robots)
หุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขัน (Homebrew robots)
การปรับตัวเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสากล
หุ่นยนต์ กับปัญญาประดิษฐ์ (Robots and Artificial Intelligence)

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เพื่อให้ผู้รับการฝึกศึกษาทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายและวิธีการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

» ปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก

» มัทนะพาธา
บทละครเรื่องมัทนะพาธาได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรประกาศยกย่องให้เป็นหนังสือที่แต่งดีใช้คำฉันท์เป็นบทละครพูด ที่มีตัวละครและฉากสอดคล้องกับวัฒนธรรมภารตะโบราณ

» คู่มือพระสังฆาธิการ
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการ หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ซึ่งพระสังฆาธิการจำเป็นจะต้องรับทราบ และถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารการปกครองวัด

» มูลบทบรรพกิจ
แบบเรียนหนังสือไทย ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู)

» หุ่นยนต์
หุ่นยนต์มีความแตกต่างจากเครื่องจักรกลแบบอื่น ๆ ตรงที่มันสามารถเคลื่อนไหวโครงสร้างได้ หุ่นยนต์แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ตรงที่มันสามารถนำผลที่ได้จากการประมวลมา ปฏิบัติให้เกิดงานในทางกายภาพได้ขณะที่คอมพิวเตอร์ไม่มี

» ข้อคิดจากนิทานไทย
นิทานเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดมาแต่โบราณ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพาเด็กและเยาวชนไปสู่โลกกว้างของการเรียนรู้ชีวิตจริง