ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

บทละคร

ละครชาตรี

เป็นรูปแบบละครรำ ที่เก่าแก่ของไทย ที่ได้รับการฟื้นฟู มาจนถึงทุกวันนี้ เรื่องของชาตรีมีกำเนิดมาจากเรื่อง มโนห์รา การแสดงโนรา เป็นที่นิยมอยู่ทางภาคใต้ ส่วนละครชาตรี มีความนิยมทางภาคกลางซึ่งจะหาดูได้ในงานแก้บนแบบแผนการแสดง โนราชาตรี คล้ายคลึงกับละครของมลายู ที่เรียกว่ามะโย่ง ต่างกันที่ภาษาและทำนองดนตรี ละครโนราชาตรี อาจจะมีผู้นำมาแสดง ในภาคกลาง ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ที่มีหลักฐานแน่ชัดคือ ในสมัยที่ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ยกทัพไปปราบก๊กเจ้านคร ครั้งหนึ่ง และต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์อีก 2 ครั้ง ในครั้งหลัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดให้ชาวภาคใต้ ที่อพยพเข้ามาในกรุงเทพฯ ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ตำบลสนามกระบือได้จัดตั้งคณะละครแสดงกันแพร่หลาย ละครชาตรี แต่เดิมผู้แสดงเป็นชายล้วน มีเพียง 3 คนเท่านั้น ได้แก่ นายโรง ซึ่งแสดงเป็นตัวพระ อีก 2 คน คือ ตัวนาง และตัวจำอวด ซึ่งแสดงตลก และเป็นตัวเบ็ดเตล็ดต่างๆ เช่น ฤษี พราน สัตว์ อีกคนหนึ่ง แต่เดิมนิยมแสดง ไม่กี่เรื่อง เช่นเรื่อง มโนราห์ นายโรง จะแสดงเป็นตัวพระสุธน ตัวนาง เป็นนางมโนห์รา และ ตัวจำอวด เป็นพรานบุญ และอีกเรื่องที่นิยมคือเรื่อง พระรถเสน นายโรงเป็น ตัวรถเสน ตัวนาง เป็นเมรี และตัวจำอวดเป็นม้าพระรถเสน ในสมัยหลังละครชาตรีเพิ่มผู้แสดงให้มากขึ้นและใช้ผู้หญิงร่วมแสดงด้วย

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ละครชาตรี
ละครนอก
ละครใน