ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

บทละคร

ละครชาตรี

เป็นรูปแบบละครรำ ที่เก่าแก่ของไทย ที่ได้รับการฟื้นฟู มาจนถึงทุกวันนี้ เรื่องของชาตรีมีกำเนิดมาจากเรื่อง มโนห์รา การแสดงโนรา เป็นที่นิยมอยู่ทางภาคใต้ ส่วนละครชาตรี มีความนิยมทางภาคกลางซึ่งจะหาดูได้ในงานแก้บนแบบแผนการแสดง โนราชาตรี คล้ายคลึงกับละครของมลายู ที่เรียกว่ามะโย่ง ต่างกันที่ภาษาและทำนองดนตรี ละครโนราชาตรี อาจจะมีผู้นำมาแสดง ในภาคกลาง ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ที่มีหลักฐานแน่ชัดคือ ในสมัยที่ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ยกทัพไปปราบก๊กเจ้านคร ครั้งหนึ่ง และต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์อีก 2 ครั้ง ในครั้งหลัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดให้ชาวภาคใต้ ที่อพยพเข้ามาในกรุงเทพฯ ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ตำบลสนามกระบือได้จัดตั้งคณะละครแสดงกันแพร่หลาย ละครชาตรี แต่เดิมผู้แสดงเป็นชายล้วน มีเพียง 3 คนเท่านั้น ได้แก่ นายโรง ซึ่งแสดงเป็นตัวพระ อีก 2 คน คือ ตัวนาง และตัวจำอวด ซึ่งแสดงตลก และเป็นตัวเบ็ดเตล็ดต่างๆ เช่น ฤษี พราน สัตว์ อีกคนหนึ่ง แต่เดิมนิยมแสดง ไม่กี่เรื่อง เช่นเรื่อง มโนราห์ นายโรง จะแสดงเป็นตัวพระสุธน ตัวนาง เป็นนางมโนห์รา และ ตัวจำอวด เป็นพรานบุญ และอีกเรื่องที่นิยมคือเรื่อง พระรถเสน นายโรงเป็น ตัวรถเสน ตัวนาง เป็นเมรี และตัวจำอวดเป็นม้าพระรถเสน ในสมัยหลังละครชาตรีเพิ่มผู้แสดงให้มากขึ้นและใช้ผู้หญิงร่วมแสดงด้วย

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ละครชาตรี
ละครนอก
ละครใน

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เพื่อให้ผู้รับการฝึกศึกษาทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายและวิธีการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

» ปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก

» มัทนะพาธา
บทละครเรื่องมัทนะพาธาได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรประกาศยกย่องให้เป็นหนังสือที่แต่งดีใช้คำฉันท์เป็นบทละครพูด ที่มีตัวละครและฉากสอดคล้องกับวัฒนธรรมภารตะโบราณ

» คู่มือพระสังฆาธิการ
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการ หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ซึ่งพระสังฆาธิการจำเป็นจะต้องรับทราบ และถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารการปกครองวัด

» มูลบทบรรพกิจ
แบบเรียนหนังสือไทย ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู)

» หุ่นยนต์
หุ่นยนต์มีความแตกต่างจากเครื่องจักรกลแบบอื่น ๆ ตรงที่มันสามารถเคลื่อนไหวโครงสร้างได้ หุ่นยนต์แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ตรงที่มันสามารถนำผลที่ได้จากการประมวลมา ปฏิบัติให้เกิดงานในทางกายภาพได้ขณะที่คอมพิวเตอร์ไม่มี

» ข้อคิดจากนิทานไทย
นิทานเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดมาแต่โบราณ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพาเด็กและเยาวชนไปสู่โลกกว้างของการเรียนรู้ชีวิตจริง