ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

บทละคร

ละครนอก

มีการดำเนินท้องเรื่อง ที่รวดเร็ว กระชับ สนุก การแสดงมีชีวิตชีวา ส่วนมากใช้ผู้ชายแสดง และมีมาตั้งแต่ สมัยกรุงศรีอยุธยาเข้าใจว่า ละครนอก มีวิวัฒนาการมาจาก ละครชาตรีเพราะมุ่งที่จะให้คนดู เกิดความขบขัน ผู้แสดงละครนอก แต่เดิมมีผู้แสดงอยู่เพียง 2-3 คน เช่นเดียวกับละครชาตรี ละครนอก ไม่คำนึงถึงขนบประเพณี เกี่ยวกับยศศักดิ์และฐานะ ของตัวละครแต่อย่างใด ตัวละคร ที่เป็นท้าวพระยามหากษัตริย์ ก็สามารถโต้ตอบตลก กับเสนากำนัลหรือไพร่พลได้ ละครนอก ที่นิยมเล่นได้แก่เรื่อง สังข์ทอง ไกรทอง สุวรรณหงส์ พระอภัยมณี เป็นต้น

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ละครชาตรี
ละครนอก
ละครใน