ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

บทละคร

ละครใน

จากรูปแบบของละครนอก ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมา เป็นละคร ในวัง ผู้แสดง เป็นหญิงล้วน แบบอย่าง ละครใน นี้ได้สงวนไว้เฉพาะในวังหลวงเท่านั้น เพราะผู้ชายนั้น จะถูกห้ามเข้าไปใน พระราชฐานชั้นใน บริเวณตำหนักของ พระมหากษัตริย์ ซึ่งจะประกอบไปด้วย ดนตรีที่มีเสียงไพเราะอ่อนหวาน ใช้บทร้อยกรอง ได้อย่างวิจิตรบรรจง ทั้งดนตรีที่นำมาผสมผสาน อย่างไพเราะ รวมทั้งจะมีท่าทาง สง่างามไม่มีการสอดแทรก หยาบโลน หรือตลก และอนุรักษ์วัฒนธรรม และคุณลักษณะที่เป็นประเพณีสืบทอดกันมา เรื่องที่ใช้แสดงละครใน มีอยู่ 4 เรื่อง ได้แก่ รามเกียรติ์ อุณรุท อิเหนา และดาหลัง เข้าใจกันว่า ละครใน สมัยเริ่มแรก เล่นกันแต่เรื่อง รามเกียรติ์ และอุณรุทเท่านั้น เพราะถือว่าเป็นเรื่อง เกี่ยวกับนารายณ์อวตาร ใช้สำหรับเฉลิมพระเกียรติ พระมหากษัตริย์ ผู้อื่นจึงไม่สามารถนำไปเล่นได้ ต่อมา ละครใน ไม่ค่อยได้เล่น 2 เรื่องนี้ เหลือแต่โขน และหนังใหญ่ ที่เล่นเรื่อง รามเกียรติ์ ส่วนเรื่องดาหลัง ไม่ค่อยนิยมแสดงนัก เพราะชื่อตัวละครเรียกยาก จำยาก เนื้อเรื่องก็สับสนไม่สนุกสนานเท่าเรื่อง อิเหนา ต่อมาพวก ละครนอกและลิเกจึงนำไปแสดงบ้าง ดังนั้นในสมัยรัตนโกสินทร์ นับตั้งแต่ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงพระราชนิพนธ์ บทละครเรื่องอิเหนา ขึ้นใหม่ ละครใน จึงนิยมแสดงอยู่เพียงเรื่องเดียว นานๆ จึงจะมีผู้จัดแสดงเรื่องรามเกียรติ์และอุณรุทสักครั้งหนึ่ง บทละครใน เป็นกลอนบทละคร ที่ผู้แต่งใช้ความประณีตบรรจง ในการเลือกเฟ้นถ้อยคำ มาร้อยกรองอย่างไพเราะ และมีความหมายดี เพื่ออวดฝีมือในการแต่งด้วย ทั้งนี้เนื่องจาก ละครใน เล่นกันอยู่ไม่กี่ตอน คนดูมักรู้เรื่องดีอยู่แล้ว ผู้แต่งจึงมุ่งพรรณนาเนื้อความ ในรายละเอียดอย่างถี่ถ้วน ดังจะเห็นได้จาก บทชมธรรมชาติ ชมพาหนะ ชมเครื่องแต่งตัว บทพรรณนาความรู้สึก ซึ่งปรากฎอยู่ตลอดเรื่อง บทละครใน ที่แต่งได้ดีเยี่ยมได้แก่ เรื่องรามเกียรติ์และอิเหนาซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย การแสดง ละครใน มุ่งที่ความประณีตสวยงามเป็นหลัก ทั้งศิลปะการรำ ที่มีลีลาท่าทางงดงาม นุ่มนวล เครื่องแต่งกายที่สวยงาม ประณีต ดนตรี และเพลงที่ไพเราะ ผู้ชมละครใน ไม่มุ่งความสนุกสนานตื่นเต้น เหมือนดูละครนอก แต่จะมุ่งดูศิลปะการร่ายรำ ลีลาท่าทาง ที่ประณีตงดงาม และเพลงที่ไพเราะมากกว่า ละครใน ที่นิยมกันมากที่สุด คือ อิเหนา

<< ย้อนกลับ |

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ละครชาตรี
ละครนอก
ละครใน