ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

บทละคร

ละคร หมายถึง การแสดงประเภทหนึ่ง ซึ่งแสดงเรื่องราวความเป็นไปของชีวิต ที่ปรากฎ ในวรรณกรรม มีศิลปะการแสดง และดนตรีเป็นสื่อสำคัญ

ละคร ตามความหมายนี้ หมายถึง ละครรำ เพราะเป็นการแสดงออกทางความคิด โดยมุ่งเน้นถึงลักษณะท่าทาง อิริยาบท ในขณะเคลื่อนไหวตัว ในระหว่างการรำ แบบอย่างที่สำคัญของละครไทย มี 3 แบบได้แก่ ละครชาตรี ละครนอก ละครใน ถึงแม้จะมีลักษณะการรำคล้ายกัน แต่มีบางอย่างที่แตกต่างกันอยู่บ้าง

 | หน้าถัดไป>>

ละครชาตรี
ละครนอก
ละครใน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย