ข้อเขียน นิยาย สารคดี บทกวี เรื่องสั้น >>

พาตัวตนออกจากสถานที่อันจองจำ ที่ไหนสักแห่งบนโลกนี้ ไปประกาศอิสรภาพด้วยกัน

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก
โดย : จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ

เมืองโบราณ

(สมุทรปราการ)

อ่านหน้า » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61

เนินปราสาท

เมืองโบราณ

ตั้งอยู่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ใกล้วัดมหาธาตุ โบราณสถานปรากฏเป็นฐานปราสาทรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความกว้าง 27.50 เมตร ยาว 51.50 เมตร รอบฐานอาคารเป็นแบบบัวคว่ำบัวหงาย โดยมีบันไดที่ด้านหน้า 1 แห่ง และด้านหลัง 1 แห่ง โบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ค้นพบโบราณวัตถุที่สำคัญคือ หลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง (ศิลาจารึกหลักที่ 1) และพระแท่นมนังคศิลาอาสน์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประพาสน์เมืองสุโขทัย ทรงสันนิษฐานว่าบริเวณแห่งนี้เคยเป็นฐานปราสาทพระราชวัง ของกษัตริย์เมืองสุโขทัย เนื่องด้วยเป็นสถานที่ค้นพบศิลาจารึกหลักที่ 1 และพระแท่นมนังคศิลาบาตร

« ย้อนกลับ | หน้าถัดไป »


เกี่ยวกับผู้เขียน »

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย