ข้อเขียน นิยาย สารคดี บทกวี เรื่องสั้น >>

พาตัวตนออกจากสถานที่อันจองจำ ที่ไหนสักแห่งบนโลกนี้ ไปประกาศอิสรภาพด้วยกัน

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก
โดย : จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ

เสียมเรียบ นครวัด นครธม

ปราสาทแปรรูป (Pre Rup)

อ่านหน้า » | 1 | 2 | 3

ปราสาทแปรรูป

จากปราสาทแม่บุญตะวันออก ไปปราสาทแปรรูป ระหว่างทาง ไม่หลงเหลือสภาพป่า มีแต่ท้องทุ่งนาล้วนๆ สุดสายตา

ปราสาทแปรรูป

ไม่นานก็ถึงปราสาทแปรรูป อยู่ติดถนนเลย แค่ข้ามฝั่งมาก็ถึงทางเข้า

ปราสาทแปรรูป

รับข้อมูลก่อนมั๊ยครับ ปราสาทแปรรูป สร้างในต้นพุทธศตวรรษที่ 16 (พ.ศ. 1504) รัชสมัยของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 เป็นศิลปะแบบแปรรูป ศาสนาฮินดู นิกายไศวนิกาย เป็นปราสาทหลวงในรัชสมัยของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 อุทิศถวายให้แก่พระศิวะ พระวิษณุ และพระพรหม

ปราสาทแปรรูป สร้างด้วยวัสดุหลายชนิด เช่น ศิลาแลงเป็นฐานของปราสาท หินทราย ใช้เป็นส่วนตกแต่งแกะสลัก และอิฐเป็นองค์ปรางค์

สันนิษฐานว่า ปราสาทแปรรูปน่าจะเคยใช้เป็นเผาศพขุนนางผู้มียศศักดิ์ จึงเรียกว่า แปรรูป หมายถึงการแปรสภาพจากศพ กลายเป็นเถ้า

ปราสาทแปรรูป

ดูไปดูมาช่างละม้าย คล้ายปราสาทแม่บุญตะวันออก

ปราสาทแปรรูป

ผ่านเข้าประตูมา ก็มองเห็นบันไดทางขึ้นสูงชัน

ปราสาทแปรรูป

ปรางค์ประธาน ถูกสร้างอยู่เหนือฐานอิฐ 3 ชั้น แต่ละชั้นมีขั้นบันไดขึ้นไป 12 ขั้น รูปทรงลักษณะคล้ายปิรามิด ส่วนปรางค์บริวารทั้ง 4 อยู่บนฐานเดียวกัน

ปราสาทแปรรูป

มีที่พัก แต่ละชั้น ตรงมุมขั้นบันได มีทางเดินแต่ละชั้นรอบตัวปราสาท

ปราสาทแปรรูป

ปรางค์บริวารรอบปราสาทด้านล่าง

ปราสาทแปรรูป

จากมุมพักตรงบันไดลงมายังเบื้องล่างด้านหน้าถนน

ปราสาทแปรรูป

ดูเอาก็แล้วกัน ความใหญ่โต ขนาดมนุษย์ยังเหลือตัวแค่นี้

ปราสาทแปรรูป

คชสีห์เหมือนกับที่ปราสาทแม่บุญตะวันออกแต่ฐานสูงกว่า

ปราสาทแปรรูป

ยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ

ปราสาทแปรรูป

นักท่องเที่ยวผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน ขึ้นๆ ลงๆ สีหน้าท่าทางแต่ละคน เหมือนจะมีปัญหาชีวิตให้ขบคิด

ปราสาทแปรรูป

ชั้นบนสุด อันเป็นที่ตั้งของปรางค์ประธาน

ปราสาทแปรรูป

ทางซ้ายเป็นปรางค์ประธานอยู่ตรงกลาง ทางขวาปรางค์บริวาร มีอยู่ทั้ง 4 ด้านรอบปรางค์ประธาน

« ย้อนกลับ | หน้าถัดไป »


» เสียมเรียบ (เสียมราฐ)
» นครวัด
» ปราสาทบายน
» ลานช้าง ลานพระเจ้าขี้เรื้อน
» ปราสาททวิเมียนอากาศ (พิมานอากาศ)
» ปราสาทตาพรหม
» นครธม
» ปราสาทพระขรรค์
» ปราสาทนาคพัน (ปราสาทเนี๊ยกปอน)
» ปราสาทตาโสม
» ปราสาทแม่บุญตะวันออก (ปราสาทเมบอน)
» ปราสาทแปรรูป
» ปราสาทตาแก้ว
» ปราสาทเจ้าสายเทวดา
» ปราสาทธมมานน
» ปราสาทบาปวน


เกี่ยวกับผู้เขียน »

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย