ข้อเขียน นิยาย สารคดี บทกวี เรื่องสั้น >>

พาตัวตนออกจากสถานที่อันจองจำ ที่ไหนสักแห่งบนโลกนี้ ไปประกาศอิสรภาพด้วยกัน

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก
โดย : จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ

ปั้นทรายโลก

บูชาพระพิฆเนศ เมืองแปดริ้ว

อ่านหน้า » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

จากวัดปากน้ำฯ ลัดเลาะตามป้ายอุทยานพระพิฆเนศ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ชมสวนไปเรื่อยๆ ผ่านชุมชน ผ่านทุ่งนามาจนถึง

อุทยานพระพิฆเนศ

อัครสถาน กว้างขวางใหญ่โต โดดเด่นอยู่กลางท้องทุ่งเขียวขจี

อุทยานพระพิฆเนศ

อุทยานพระพิฆเนศ เป็นสถานที่สร้างองค์พระพิฆเนศ หรือพระพิฆเนศวร เนื้อสำริด องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

พระพิฆเนศ กำเนิดจากคติความเชื่องของศาสนาฮินดู เมื่อกว่า 4000 ปี ในประเทศอินเดีย คติการบูชาองค์พระพิฆเนศมีมาช้านาน ด้วยมีความเชื่อกันว่าท่านเป็นเทพผู้ประทานความสำเร็จ และขจัดอุปสรรคทั้งปวง ทั้งยังเป็นเทพที่แสดงออกถึงความสุข ความปีติ เป็นเทพแห่งความเสรีภาพและสันติสุข เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาโดยตลอด

พระพิฆเนศถือเป็นเทพที่มีผู้นับถือมากที่สุดในโลก ทั้งในอินเดียและประเทศต่างๆ นับสิบประเทศ คติความเชื่อเรื่องพระพิฆเนศมีปรากฏเป็นหลักฐานในทวีปเอเซียและแถบอุษาคเนย์ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้มานับพันปี ซึ่งในปัจจุบันก็ยังคงความเคารพไม่เสื่อมคลาย

อุทยานพระพิฆเนศ

หนูนำโชค พาหนะขององค์พระพิฆเนศ เชื่อกันว่าหากต้องการประสบความสำเร็จจะมากระซิบที่หูหนูขอพร

อุทยานพระพิฆเนศ

พระพิฆเนศจำลอง อยู่ระหว่างทางเดินขึ้นไปยังฐานชั้นบนขององค์พระพิฆเนศใหญ่

อุทยานพระพิฆเนศ

อุทยานพระพิฆเนศ

อุทยานพระพิฆเนศ

พระพิฆเนศองค์นี้เป็นผลงานของ นายพิทักษ์ เฉลิมเล่า ข้าราชการกรมศิลปากร สร้างโดยสมาคมชาวฉะเชิงเทรา สร้างเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทราและของประเทศไทย และเพื่อความสมานสามัคคีในหมู่ประชาชน เป็นสถานที่สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ก่อให้เกิดการสร้างงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

อุทยานพระพิฆเนศ

สูง 30 เมตร หากรวมแท่นประดิษฐานจะมีความสูงรวมกัน 39 เมตร สร้างโดยใช้วัสดุโลหะบรอนซ์นอก หรือสำริดนอก

อุทยานพระพิฆเนศ

องค์ประกอบที่โดดเด่นของประติมากรรมพระพิฆเนศ คือ พระหัตถ์ถือพืชพรรณธัญญาหาร คือ กล้วย ยอดอ้อย ขนุน มะม่วง และที่พระบาทมีหนูกอดลูกมะพร้าว หมายถึงความอุดมสมบูรณ์

ในบรรดาเทพทั้งหมด คนไทยรู้จักพระพิฆเนศมากที่สุด เพราะท่านเป็นมหาเทพที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิถีไทยมาก คนไทยยอมรับในองค์พระพิฆเนศว่าส่วนหนึ่งในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ พระพิฆเนศเป็นเทพแห่งปราชญ์ ความรู้ต่างๆ เป็นเทพแห่งการขจัดอุปสรรคความขัดข้อง ดังนั้นคติการบูชาเพื่อปรารถนาในการประสบความสำเร็จต่อกิจการทั้งปวง มักจะบูชาพระพิฆเนศก่อนเป็นอันดับแรกของทุกพิธีกรรม

อุทยานพระพิฆเนศ

อุทยานพระพิฆเนศ

อุทยานพระพิฆเนศ

อุทยานพระพิฆเนศ เมื่อมองย้อนกลับไป ทั้งที่ขับรถออกมาไกลแล้ว

« ย้อนกลับ |


เกี่ยวกับผู้เขียน »

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย