วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

พาตัวตนออกจากสถานที่อันจองจำ ที่ไหนสักแห่งบนโลกนี้ ไปประกาศอิสรภาพด้วยกัน

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก
โดย : จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ

ปายฝน ต้นรัก ปางอุ๋ง แม่ละนา 1864 โค้ง

3 หมอก 1864 โค้ง

อ่านหน้า » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

ลาฮู มูเซอร์ ม้ง แม้ว

ลาฮู หรือ มูเซอร์ มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในแคว้นยูนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน และโยกย้ายมาสู่ประเทศไทย ในราวปี 2423 เป็นต้นมา

มูเซอร์ภาษาพม่าแปลว่านักล่า มีชื่อเสียงในการล่าสัตว์ ประชากรมากเป็นอันดับสอง ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือมูเซอร์แดง และมูเซอร์ดำ โดยจะเห็นความแตกต่างกันได้จากการแต่งตัวของสตรี มูเซอร์แดงจะนุ่งผ้าซิ่นตกแต่งด้วยแถบผ้าปะและปักสีแดงและสีฟ้า ส่วนมูเซอร์ดำจะนุ่งกางเกงเสื้อคลุมตัวยาวตกแต่งด้วยผ้าแถบสีขาวและเหลืองสวยงาม

มูเซอร์นิยมตั้งบ้านเรือนตามสันเขา ตัวบ้านสร้างด้วยไม้ไผ่ ชาวมูเซอร์ปรารถนาในสิ่งดีงาม เช่น อายุ วรรณ สุขะ พละ ความสบายใจ อบอุ่น แวดล้อมด้วยลูกหลาน ความมั่นคงของพืชพันธุ์ธัญญาหาร สิ่งเหล่านี้ทำให้ชาวมูเซอร์นับถือในพระเจ้าและสิ่งศักดิสิทธิ์ทั้งหลาย เพื่อขอพรให้เขามีความสุข ความเจริญสืบไป

ลาฮู มูเซอร์ ม้ง แม้ว

ลาฮู มูเซอร์ ม้ง แม้ว

ลาฮู มูเซอร์ ม้ง แม้ว

ม้ง หรือ แม้ว เป็นชนเผ่าที่มีประชากรน้อยที่สุดในแม่ฮ่องสอน อยู่ในตระกูลจีน-ทิเบต ถิ่นฐานเดิมอยู่ในไซบีเรียและมองโกเลีย โยกย้ายสู่ประเทศจีน ลาวและไทยตามลำดับ ชาวม้งนิยมปลูกบ้านคร่อมดินบนทำเลที่กำบังลม โดยใช้ท่อนซุงมาสร้างผสมไม้ไผ่ หลังคามุงหญ้าคาและตองตึง มีโถงกลางบ้านสำหรับรับแขกและทำกิจกรรมในครอบครัว

การแต่งกาย ม้งลายจะใส่กระโปรงจีบทำจากผ้าเขียนลายแบบบาติก มีเอี้ยมบังด้านหน้า มีลวดลายวิจิตรตระการตา ส่วนม้งขาวจะใส่กระโปรงจีบขาวล้วน และนิยมใส่กางเกงในเวลาปกติ ชาวม้งมีฝีมือในการทำเครื่องเงินเป็นเครื่องประดับอันงดงาม ชาวม้งเป็นผู้ถืออิสรภาพเหนือสิ่งอื่นใด มีความมานะอดทน และมีความชำนาญในการค้าขาย จนมีฐานะเป็นปึกแผ่นมั่นคงสืบมา

ลาฮู มูเซอร์ ม้ง แม้ว

ลาฮู มูเซอร์ ม้ง แม้ว

ลาฮู มูเซอร์ ม้ง แม้ว

ไต หรือ ไทยใหญ่ มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในรัฐฉานประเทศพม่า โดยย้ายเข้ามาสู่แม่ฮ่องสอนกว่า 100 ปีมาแล้ว จากดินแดนที่เต็มไปด้วยป่าไม้ ค่อยเจริญขึ้นเป็นชุมชน จนเจ้าอินทรวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ได้ยกฐานะเมืองแห่งนี้เป็นเมืองหน้าด่าน โดยตั้งชาวไทยใหญ่เป็นเจ้าเมืองคนแรก คือ พญาสิงหนาทราชา เปรียบประดุจเจ้าฟ้าองค์แรกของนครแห่งนี้

บ้านเรือนของชาวไทยใหญ่จะใช้ไม้ไผ่และไม้สักเป็นเรือนครัว และเรือนนอน นับถือศาสนาพุทธ มีหิ้งพระสำหรับบูชากราบไหว้ มีชานหน้าบ้านสำหรับรับแขกและจัดกิจกรรมครอบครัว

การแต่งกายของสตรีจะใส่เสื้อป้ายปักลวดลายวิจิตร นุ่งผ้าซ่อนหลากหลาย มีลวดลายงดงาม ฝ่ายชายนิยมสวมเสื้อแขนยาวสีขาวกระดุมแบบจีน ใส่กางเกงสะดอ สะพายย่ามและเหน็บดาบเงิน จะสวมกุ๊บไตหรือหมวกกาบไผ่เวลาออกนอกบ้าน

ชาวไทยใหญ่รักสันติ และยึดมั่นในพระพุทธศาสนา อาศัยอยู่ด้วยความผาสุก ท่ามกลางดินแดนแห่งนี้สืบจากอดีตจวบจนปัจจุบัน

ลาฮู มูเซอร์ ม้ง แม้ว

ลาฮู มูเซอร์ ม้ง แม้ว

ลาฮู มูเซอร์ ม้ง แม้ว

ลั้วะ หรือ ละว้า ในบรรดาผู้คนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชื่อกันว่าชาวลั้วะเป็นเจ้าถิ่น มาตั้งแต่ดั้งเดิมจนมีคำกล่าวกันว่า พระพรหมเป็นผู้สร้างฟ้า ส่วนลั้วะนั้นเป็นผู้สร้างเมือง ตำนานเมืองลำพูนกล่าวถึงขุนหลวงวิรังคะ ผู้นำแห่งชาวลั้วะ ผู้พ่ายแพ้แก่พระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย เพราะความหลงใหล เมื่อต้นศตวรรษที่ 14 หลังจากนั้นชาวลั้วะก็ถูกชาวพื้นราบรุกรานจนต้องอพยพมาเป็นชาวป่าเขาในที่สุด

ชาวลั้วะ นิยมอาศัยตามแนวสันเขา มีการแบ่งชนชั้นการปกครอง มีหัวหน้าเรียกว่า ละมัง ผู้หญิงแต่งงานแล้วต้องย้ายไปอยู่บ้านของสามี บ้านของชาวลั้วะจะเป็นเรือนยกพื้นสูง บนจั๋วมีไม้ไขว้กัน สันนิษฐานว่าเป็นต้นแบบของเรือนกาแลในภาคเหนือ

สตรีลั้วะนิยมใส่เสื้อด้วยผ้าฝ้ายสีขาวและดำ เมื่อแต่งงานแล้วนุ่งผ้าซิ่นสลับมัดลายตัวแคบและสั้น มีลวดลายงดงาม ชาวลั้วะรักสันติและความสงบ อาศัยอยู่ด้วยความเป็นสุข สืบทอดประเพณีอันดีงามจากบรรพบุรุษมาจากอดีต จวบจนปัจจุบัน

« ย้อนกลับ | หน้าถัดไป »


» ปายในฝัน
» มนต์ปายไม่เคยเสื่อมสิ้น
» แม่ฮ่องสอน
» 3 หมอก 1864 โค้ง
» ปางอุ๋ง
» แม่ละนา ชีวิตที่เฝ้าแต่ฝันถึง
» ความทรงจำที่ดี บนทางหลวงหมายเลข 1095


เกี่ยวกับผู้เขียน »

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
ชัยชนะของชาวบ้านไม่ได้อยู่ที่การยุติการก่อสร้างโรงไฟฟ้า แต่ชัยชนะของพวกเขาคือ สิทธิ์ในฐานะประชาชน

» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
จะมีใครสักกี่คนที่หวนคิดคำนึงถึง ความบอบช้ำกล้ำกลืนของสายเลือดไทยผู้พลัดถิ่นเหล่านั้น และการถูกตราหน้าว่าเป็นพม่า จากผู้คนสายเลือดเดียวกัน

» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี
บั้นปลายชีวิตที่เลือกได้ของปูเย็น อาจจะไม่ได้หมายถึงใต้สะพานลำใยแห่งนี้ หากแต่น่าจะเป็นบั้นปลายชีวิตที่ไม่ยอมเป็นภาระแก่ลูกหลาน

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)
» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง

» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน
เพ้อพร่ำ รำพัน โดย : จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)
ทั้งหลายทั้งปวงเพียงเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน เรียนรู้ไปด้วยกันตั้งแต่ต้นจนจบ(หมดตูด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย

บทกวี »

» ฝ่าเท้าเย้ยพิภพ
» ความทรงจำที่เศร้าหมอง
» ธรรมนูญนรก

สารคดี-ท่องเที่ยว »

» ลำปาง นครแห่งความสุข
» พาเด็กไปเลี้ยงแกะ (สวนผึ้ง ราชบุรี)
» ปั้นทรายโลก บูชาพระพิฆเนศ เมืองแปดริ้ว
» สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องลาว
» พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
» เมืองโบราณ
» เสียมเรียบ นครวัด นครธม
» มาเก๊ามรดกโลก
» สะพายเป้ แบกกล้อง ล่องใต้
» ปายฝน ต้นรัก ปางอุ๋ง แม่ละนา 1864 โค้ง
» ตะลุยเมืองจำลอง
» จากจังหวัดที่เล็กที่สุดถึงเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุด

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน
รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-