ข้อเขียน นิยาย สารคดี บทกวี เรื่องสั้น >>

สำนักอักษร »


โดย : งูเขียว หางบอบช้ำ


» วัตถุประสงค์ เกี่ยวกับผู้เขียน

ธรรมชาติมนุษย์

ภาพประกอบ : https://pixabay.com

ธรรมชาติมนุษย์


กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ
เป็นเหตุเป็นผลที่สามารถเข้าใจได้
ด้วยสติปัญญาของมนุษย์

แต่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงหรือควบคุม
ทำได้แค่คล้อยตาม...

การดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย
คือคุณค่าที่แท้จริงของชีวิต

ไม่ใช่ฝืนธรรมชาติ
หรือพยายามเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ
และหรือทำลายธรรมชาติ.


เขียนเมื่อ : 7 มิ.ย. 2563

« ย้อนกลับ || หน้าถัดไป »

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ธรรมชาติ-สิ่งแวดล้อม


» บ้านของเรา

» หายนะโดยเท่าเทียม

» มนุษย์ดีๆที่ไหนเขาทำกัน

» บันทึกจากต่างดาว

» แด่ความภาคภูมิที่สูญสิ้น

» ส่วนเกินทางธรรมชาติ

» ผู้พิทักษ์โลก

» ธรรมชาติมนุษย์

» ความไม่แน่นอน

» กฎแห่งการจองเวร

» สมดุลแห่งความขัดแย้ง

» ขยะไร้บ้าน