Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

อินทรีย์ 5

คือ ความสามารถหลักทางจิต ห้า ประการ ได้แก่

  1. สัทธินทรีย์ คือ ความศรัทธา ในโพธิปักขิยธรรม
  2. วิริยินทรีย์ คือ ความเพียร ในสัมมัปปธาน
  3. สตินทรีย์ คือ ความระลึกได้ ในสติปัฏฐาน
  4. สมาธินทรีย์ คือ ความตั้งมั่น ในญาณปัญญินทรีย์ คือ ความเข้าใจ ในอริยสัจ

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com