ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

อบายมุข

อบายมุข 4 อบายมุข 4 ได้แก่

  1. เป็นนักเลงหญิง
  2. เป็นนักเลงสุรา
  3. เป็นนักเลงการพนัน
  4. คบคนชั่วเป็นมิตร

 อบายมุข 6 อบายมุข 6 ช่องทางของความเสื่อม ทางแห่งความพินาศ เหตุย่อยยับแห่งโภคทรัพย์ ได้แก่

  1. ดื่มน้ำเมา
  2. เที่ยวกลางคืน
  3. เที่ยวดูการเล่น
  4. เล่นการพนัน
  5. คบคนชั่วเป็นมิตร
  6. เกียจคร้านการทำงาน

อบายมุขทั้งหมดนี้หากประพฤติเข้าแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความฉิบหาย ให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ชีวิตร่างกายได้เหมือนกันทุกข้อ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย