ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

พิธีกรรมทางศาสนา

พิธีทำบุญตักบาตร

    1. โอกาสที่เหมาะแก่การทำบุญตักบาตร ได้แก่ เทศการต่าง ๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันสถาปนาหน่วย เป็นต้น
    2. ประเภทของการทำบุญตักบาตร
            2.1   ทำบุญตักบาตรด้วยอาหารสด
            2.2   ทำบุญตักบาตรด้วยอาหารแห้ง
    3. จำนวนพระ ไม่จำกัดจำนวน แล้วแต่ศรัทธา
    4. การเตรียมการเบื้องต้น
            4.1   โต๊ะหมู่บูชา พร้อมพระพุทธรูป และดอกไม้ธูปเทียน
            4.2   ที่นั่งพระสงฆ์
            4.3   โต๊ะวางอาหารสำหรับตักบาตร
            4.4   ภาชนะสำหรับถ่ายอาหารจากพระ
            4.5   เจ้าหน้าที่บริการพระสงฆ์
            4.6   อาหารถวายพระสงฆ์ก่อนออกบิณฑบาต
            4.7   อาหารสำหรับตักบาต


    5. ลำดับพิธี
                    -   ได้เวลาประธานจุดเทียนธูปพระรัตนตรัย กราบ 3 ครั้ง
                    -   พิธีอาราธนาศีล ผู้ร่วมทำบุญรับศีล
                    -   พระสงฆ์ออกไปรับบิณฑบาต
                    -   ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา
                    -   พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ
                    -   ประธานสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ผู้มาร่วมทำบุญ
                    -   ส่งพระกลับเป็นเสร็จพิธี
    6. ข้อควรคำนึง
            6.1   ต้องประกาศให้ทราบทั่วกันว่า จะตักบาตรด้วยอาหารแห้งหรืออาหารสด   มิฉะนั้นของจะปนกันและเสียได้
            6.2   อาหารสำหรับตักบาตร
                    -   ถ้าเป็นอาหารแห้ง นิยมใช้ข้าวสุก, กับข้าว บรรจุใส่ถุง มัดให้เรียบร้อย, ของหวานต่าง ๆ บรรจุใส่ถุง และผลไม้นิดต่าง ๆ
                    -   ถ้าเป็นอาหารแห้ง นิยมใช้ข้าวสารใส่ถุง, ผักกาดกระป๋อง, ผลไม้กระป๋อง, น้ำปลาขวดเล็ก, น้ำตาลทรายใส่ถุง, ปลากระป๋อง, อาหารสำเร็จรูปเป็นห่อ และผลไม้ชนิดต่าง ๆ
            6.3   ในการจัดพระออกรับบิณฑบาต การแบ่งออกเป็นสาย ๆ   ดูให้พอเหมาะกับผู้ร่วมทำบุญ
            6.4   กำชับลูกศิษย์วัดที่มากับพระให้แต่งตัวให้เรียบร้อย และนำภาชนะถ่ายอาหารมาด้วย ถ้าไม่พอต้องใช้ของหน่วย แล้วจัดส่งให้ถึงวัด
            6.5   การตับบาตรด้วยอาหารแห้ง ได้ประโยชน์ในส่วนที่เก็บไว้ได้นาน แต่โอกาสที่พระจะต้องอาบัติมีมากกว่า การตักบาตรด้วยอาหารสด
หมายเหตุ    ลำดับพิธีเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

พิธีทำบุญทั่วไป
พิธีทำบุญตักบาตร
พิธีบรรพชาอุปสมบท
พิธีศพ
พิธียกเสาเอก
พิธีทอดกฐิน
พิธีถวายสังฆทาน
พิธีทำบุญวันสงกรานต์
พิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่
พิธีทำบุญครบรอบ 60 ปี
พิธีวางศิลาฤกษ์
พิธีทำบุญเลี้ยงพระ
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือกันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ลเป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม