ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

พิธีกรรมทางศาสนา

พิธีถวายสังฆทาน

1. จำนวนพระสงฆ์ ไม่จำกัดจำนวน

2. เครื่องสังฆทาน
- อาหารคาวหวานและของใช้อื่น ๆ ตามสมควร
- ดอกไม้ธูปเทียนและปัจจัยใส่ซอง (ใช้ใบปวารณา) จัดเป็นชุด วางไว้เบื้องหน้าพระสงฆ์แต่ละรูป

3. วันเวลาถวาย ควรถวายเวลาก่อนเที่ยง

4. ลำดับพิธี
- จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย แล้วกราบ 3 ครั้ง
- อาราธนาศีล และรับศีล
- ว่าบท นะโม 3 จบ แล้วกล่าวคำถวายสังฆทาน
- ประเคนเครื่องสังฆทาน
- พระสงฆ์อนุโมทนา เจ้าภาพกรวดน้ำ
- กราบ 3 ครั้ง เป็นเสร็จพิธี

 

หมายเหตุ
- คำถวายสังฆทาน

อิมานิ   มะยัง  ภันเต, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, ภัตตานิ,   สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ ฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายภัตตาหาร, พร้อมด้วยเครื่องบริวารเหล่านี้, แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์,   จงรับภัตตาหาร, พร้อมด้วยเครื่องบริวารเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์ และความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ ฯ

พิธีทำบุญทั่วไป
พิธีทำบุญตักบาตร
พิธีบรรพชาอุปสมบท
พิธีศพ
พิธียกเสาเอก
พิธีทอดกฐิน
พิธีถวายสังฆทาน
พิธีทำบุญวันสงกรานต์
พิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่
พิธีทำบุญครบรอบ 60 ปี
พิธีวางศิลาฤกษ์
พิธีทำบุญเลี้ยงพระ
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย