ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

พิธีกรรมทางศาสนา

พิธีทำบุญวันสงกรานต์

ของใช้ในพิธี
(กรณีทำบุญเลี้ยงพระร่วมกัน)

- โต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องตั้ง (เหมือนทำบุญเลี้ยงพระทั่วไป ๆ ไป)
- ที่พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ - โต๊ะวางอัฐบรรพชน
- เครื่องดื่มรับรองพระสงฆ์ - ภัตตาหารถวายพระสงฆ์
- โต๊ะพักอาหารที่ผู้ร่วมพิธี นำมา
- จตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์
- ด้ายสายสิญจน์พิเศษ 1 ม้วน สำหรับพระสงฆ์ชักบังสุกุลอัฐิรวมญาติ
- น้ำหอมสรงน้ำพระพุทธรูป - พระสงฆ์ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ฯลฯ
- อัฐิบรรพชนเพื่อบังสุกุลรวมญาติ (ถ้าประสงค์)

ลำดับพิธี  
(ถึงกำหนดเวลา)

ประทาน
- จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย กราบพระรูป (ผู้ร่วมพิธีพนมมือ)

ผู้ร่วมพิธี
-  รับศีล - ฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
- ประเคนภัตตาหารพระสงฆ์ (พระสงฆ์ฉันเสร็จ)
- ทอดผ้าบังสุกุล หรือประเคนด้ายสายสิญจน์พระสงฆ์ (ถ้าไม่มีผ้าบังสุกุล)

(พระสงฆ์ชักบังสุกุลเสร็จ)
- ร่วมกันประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์
- กรวดน้ำ - รับพร
- รับประพนมน้ำพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์
- กล่าวคำขอขมาพระรัตนตรัย
- สรงน้ำพระพุทธรูป - พระสงฆ์
- รดน้ำดำหัว - ขอพรผู้ใหญ่
- เล่นสาดน้ำกันตามประเพรีอันดีงาม
- ปล่อยนกปล่อยปลา (ถ้ามี)

 

หมายเหตุ    -  ถ้าจัดงาน 2 วัน อาจมีพิธีแห่พระพุทธรูป ในวันที่ 12 เมษายน ตั้งพระพุทธรูปให้คนสรงน้ำ จัดมหรสพฉลอง และอาจมีการประกวดนางสงกรานต์ด้วยในตอนค่ำ (หรือเวลาใดแล้วแต่สะดวก)
                     -   บางแห่งอาจมีเพียงทำบุญตักบาตรในเช้าวันที่ 13 เมษายน (รับศีลก่อนตักบาตร) ตักบาตรเสร็จแล้ว นิมนต์พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้ แล้วรดน้ำดำหัวขอพระผู้ใหญ่ (ถ้าประสงค์)

คำบูชาพระรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุททธัง ปูเชมิ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง ปูเชมิ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง ปูเชมิ
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ
สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ
สุปะฏิบันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ

คำขอขมพระรัตนตรัย

ว่าบทนะโม ฯ พร้อมกัน 3 จบ
โย โทโส, โมหะจิตเตนะ, พุทธัสสะมิง, ปะกะโต มะยา
ขะมะถะ เม, กะตัง โทสัง สัพพปาปัง, วินัสสะตุ
โย โทโส, โมหะจิตเตนะ ธัมมัสสะมิง, ปะกะโต มะยา
ขะมะถะ เม, กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง, วินัสสะตุ
โย โทโส, โมหะจิตเตนะ สังฆัสะมิง, ปะกะโต มะยา
ขะมะถะ เม, กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง, วินัสสะตุ ฯ

หากข้าพเจ้า,   ได้ประพฤติล่วงเกิน,   ต่อพระรัตนตรัย,   ด้วยอำนาจแห่งโมหะ,   หรือด้วยความพลั้งเผลอ,   ข้าพเจ้าขอกราบขมาต่อพระรัตนตรัย,   และจะสำรวมระวังต่อไป,   ขอพระรัตนตรัย,  ได้โปรดงดโทษ,   และอำนวยพรให้ข้าพเจ้า,   ประสบแต่สรรพมิ่งมงคลตลอดไป. ฯ

พิธีทำบุญทั่วไป
พิธีทำบุญตักบาตร
พิธีบรรพชาอุปสมบท
พิธีศพ
พิธียกเสาเอก
พิธีทอดกฐิน
พิธีถวายสังฆทาน
พิธีทำบุญวันสงกรานต์
พิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่
พิธีทำบุญครบรอบ 60 ปี
พิธีวางศิลาฤกษ์
พิธีทำบุญเลี้ยงพระ
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือกันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ลเป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม