ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

รวมธรรมบรรยายของ หลวงพ่อชา สุภัทโท

ธรรมะเชิงอุปมาอุปมัย
รวบรวมคำอุปมาของ หลวงพ่อชา สุภัทโท (พระโพธิญาณเถร)

11

ทวนกระแสน้ำ
การปฏิบัตินั้นคือทวนกระแส ทวนกระแสน้ำใจของเราเอง
ทวนกระแสของกิเลส อะไรที่เป็นของทวนกระแสแล้ว มันลำบาก
พายเรือทวนกระแสก็ลำบาก
สร้างคุณงามความดีนั้นก็ลำบากเสียหน่อยหนึ่งเพราะว่าคนเรามีกิเลส
ไม่อยากจะทำ ไม่อยากจะยุ่งยาก ไม่อยากจะอดทน
อยากจะปล่อยไปตามอารมณ์เสียเป็นส่วนใหญ่
เหมือนน้ำน่ะแหละ มันก็ไหลไปตามเรื่องของมัน
ถ้าปล่อยให้ไหลไปตามน้ำก็สบาย แต่ว่านั่นไม่ใช่ลักษณะการปฏิบัติ
ลักษณะการปฏิบัติต้องฝืน ต้องฝืนกิเลส ฝืนใจของตัวเอง ข่มจิตเจ้าของ
ทำความอดทนให้มากขึ้น มันจึงเป็นการปฏิบัติทวนกระแสน้ำ


ต้นไม้โอนเอง
ตัณหา คือ ความอยาก นำเราไปสู่ทุกข์ อย่างนี้
ถ้าเราพิจารณาแล้วนะ มันจะโอนออกไปจากตัณหา มันพิจารณาตัณหา
มันจะเขย่าตัณหานั้นให้หมด ให้เบาบางไปเอง
เหมือนกับธรรมชาติต้นไม้นั่นแหละ มีใครไปบอก ไปสะกิดมันไหม
มันก็พูดไม่ได้ ทำไม่ได้ แต่ว่ามันโอนออกไปข้างนอก
ดูอย่างนี้ก็เป็นธรรมะแล้ว


งานก่อนเงิน
บางคนต้องการจะมาปฏิบัติเพื่อเอาความสุขเฉย ๆ
สุขมันจะเกิดมาจากไหนก่อน ? อะไรเป็นเหตุมัน ?
ความสุขทั้งหลายนะมันต้องมีทุกข์ก่อน มันจึงจะมีสุข เราทำทุกสิ่ง
ทำงานก่อนจึงได้เงินมาซื้อกินไม่ใช่หรือ ทำนาก่อนจึงจะได้กินข้าว
มันต้องผ่านความทุกข์มาก่อนทุกอย่างนั่นแหละ


กิ้งกือ
คนมาอยู่กันมาก ๆ มันก็ปฏิบัติกันได้ง่าย
ถ้ามีความเห็นถูกต้องตรงกัน เมื่อมาน้อมลงเพื่อละทิฏฐิอันเดียวกัน
มันก็ลงสู่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เหมือนกัน จะว่ามีหลายองค์
มันจะเกะกะก็ไม่ได้ คล้าย ๆ ตัวกิ้งกือ ตัวกิ้งกือมีหลายขา
มองดูน่ารำคาญ เหมือนกับว่ามันจะยุ่งกับขาของมัน แต่มันเดิน
เดินไปเดินมา ความจริงมันไม่ยุ่ง มันมีจังหวะ มีระเบียบ
ในทางพุทธศาสนาก็เหมือนกัน
ถ้าปฏิบัติแบบสาวกของพระพุทธเจ้ามันก็ง่าย คือ การเป็นผู้ปฏิบัติดี
ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์และเป็นผู้ปฏิบัติชอบ
ถึงเราจะมีเป็นร้อยเป็นพัน เราจะมีมากแค่ไหนก็ช่างเถอะ
มันก็ลงสายเดียวกันหมด


กวาด
ข้อวัตรทั้งหลายมีกำลังมาก ที่ไหนในวัดที่จะทำได้
ไม่ว่าจะเป็นในกุฏิของเรา ในกุฏิคนอื่นก็ดี ที่มันสกปรกรกรุงรังทำเลย
ไม่ต้องทำให้ใคร ไม่ต้องทำเอาหน้าเอาตาจากใคร
ทำเพื่อข้อปฏิบัติของเรา กวาดกุฏิ กวาดเสนาสนะให้มันสะอาด
ถ้าเราทำเช่นนี้ก็เหมือนเรากวาดของสกปรกออกจากใจของเรา
เพราะเราเป็นผู้ปฏิบัติ อันนี้ให้มันมีอยู่ในใจของพวกเราทุกคน
ความสามัคคีนั้นไม่ต้องเรียกร้องหรอก เป็นเลย


สามในหนึ่ง
ปัญญา กับสมาธิ เมื่อเราพูดแยกกันออก ก็คล้าย ๆ คนละตัว
แต่ความเป็นจริงเป็นตัวเดียวกันนั่นเองแหละ
ปัญญาเป็นเครื่องเคลื่อนไหวของสมาธิเท่านั้น มันออกจากจิตอันนี้เอง
แต่แยกกันออกไปเป็นคนละลักษณะ
เหมือนมะม่วงใบหนึ่ง เมื่อมันเล็กก็ใบนี้
เดี๋ยวมันก็โตขึ้น เดี๋ยวมันก็สุก คือมะม่วงใบเดียวกัน ไม่ใช่คนละใบ
ศีล สมาธิ ปัญญา ก็คือของอันเดียวกัน เหมือนมะม่วง
นั่นแหละ เพียงแต่มันเป็นคนละอาการ

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

การปล่อยวาง
จิตที่ตื่นรู้
ตามดูจิต
สมถวิปัสสนา
บัว 4 เหล่า
ธาตุ 4
มรรค 8
ทางพ้นทุกข์
บ้านที่แท้จริง
ฝึกจิตให้มีกำลัง
ตุจโฉโปฏฐิละ
การทำจิตให้สงบ
อ่านใจธรรมชาติ
สองหน้าของสัจธรรม
ทางสายกลาง
ธรรมะกับธรรมชาติ
นอกเหตุเหนือผล
อยู่กับงูเห่า
ภาวนาพุทโธ
อยู่เพื่ออะไร
อยากเกิดแต่ไม่อยากตาย
ไม่มีอะไรได้ไม่มีอะไรเสีย
ปลาไม่เห็นน้ำ
สงบจิตได้ปัญญา
สมาธิภาวนา
ธรรมะเชิงอุปมาอุปมัย
  

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย