ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

รวมธรรมบรรยายของ หลวงพ่อชา สุภัทโท

ธรรมะเชิงอุปมาอุปมัย
รวบรวมคำอุปมาของ หลวงพ่อชา สุภัทโท (พระโพธิญาณเถร)

17

น้ำไหลนิ่ง
โยมรู้จักน้ำที่มันไหลไหม เคยเห็นไหม น้ำนิ่งโยมเคยเห็นไหม
ถ้าใจเราสงบแล้ว มันจะเป็นคล้าย ๆ กับน้ำมันไหลนิ่ง
โยมเคยเห็นน้ำไหลนิ่งไหม
ตรงนั้นแหละ ตรงที่โยมคิดไม่ถึงหรอกว่า
มันเฉยมันก็เกิดปัญญาได้ เรียกว่าดูใจของโยม มันจะคล้ายน้ำไหล
แต่ว่านิ่ง ดูเหมือนนิ่ง แต่ว่าดูเหมือนไหล เลยเรียกว่า น้ำไหลนิ่ง
มันจะเป็นอย่างนั้น ปัญญาเกิดได้


ทำเลข
ธรรมะก็เหมือนกับการทำเลข มันมีวิธีคูณ มีวิธีแบ่ง
มีวิธีบวก มีวิธีลบ ถ้าเราคิดได้อย่างนี้ก็จะเป็นคนฉลาด รู้จักกาล
รู้จักเวลา ควรลบก็ลบ ควรคูณก็คูณ ควรแบ่งก็แบ่งควรรวมก็รวมกันเข้า
ถ้าคูณทุกที ใจคนมันจะตายอยู่แล้ว คือ เรื่องไม่รู้จักพอนั่นเอง
ไม่รู้จักพอก็ไม่รู้จักแก่
คนรู้จักแก่ คือ คนรู้จักพอ ถ้ามันพอแล้ว คำที่ว่า เอาละ
มันก็พ้นขึ้นมา แต่ถ้าไม่พอ คำว่า เอาละ ก็ไม่พ้นขึ้นมา
ก็เอาตะพึดไม่เคยเหวี่ยง ไม่เคยปลงไม่เคยวางทั้งสิ้น เอาตลอด ถ้า
เอาละ มันก็สบาย มันพอแล้ว


ท่อนไม้ในคลอง
เปรียบเสมือนหนึ่งว่า เราตัดไม้สักท่อนหนึ่ง
เอาทิ้งลงในคลอง แล้วมันก็ไหลไปตามน้ำในคลองนั้น
ถ้าท่อนไม้ท่อนนั้นมันไม่ผุ ไม่เน่า ไม่พัง มันไม่ติดอยู่ฝั่งโน้น
ฝั่งนี้ มันก็ไหลไปตามคลองอยู่เรื่อยไป
ผมเชื่อแน่ว่าจะถึงทะเลใหญ่เป็นที่สุด
อันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้น
พวกท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามแนวทาง
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแล้ว
เดินไปตามมรรคที่พระองค์ทรงสอน เดินไปตามกระแสให้มันถูกต้อง
ให้มันพ้นจากสิ่งทั้งสอง สิ่งทั้งสองอย่างนั้นคือ อะไร
คือสองข้างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้
อันไม่ใช่ทางของสมณะที่จะคิดไปที่จะเอาจริงเอาจังกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น
คือ กามสุขัลลิกายุโยโคประการหนึ่ง
กับอัตตกิลมถานุโยโคอีกประการหนึ่ง อันนี้แหละเรียกว่าฝั่ง
ฝั่งทั้งสองข้าง ฝั่งของคลอง ของแม่น้ำ ท่อนไม้ที่ปล่อยไปตามคลอง
ตามกระแสน้ำ ก็คือจิตของเรา


บ้านที่แท้จริง
บ้านข้างนอก ไม่ใช่บ้านที่แท้จริง เป็นบ้านสมมติ
บ้านอยู่ในโลกส่วนบ้านที่แท้จริงของเรา คือ ความสงบ
พระพุทธเจ้าทรงให้สร้างบ้านเรือนตัวเองโดยวิธีปล่อยวางให้มันถึงความสงบ


สู่ทะเล
ห้วยหนองคลองบึงต่าง ๆ ที่มันไหลลงสู่ทะเล
เมื่อมันไปตกถึงทะเลแล้ว มันก็มีสีคราม รสเค็มด้วยกัน
มนุษย์เราทั้งหลายก็เช่นกัน จะอยู่คนละทิศคนละทางก็ช่าง
จะอยู่ที่ไหนก็ตาม เมื่อลงสู่กระแสของธรรมะแล้ว
มันก็ลงสู่ธรรมะอันเดียวกัน

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

การปล่อยวาง
จิตที่ตื่นรู้
ตามดูจิต
สมถวิปัสสนา
บัว 4 เหล่า
ธาตุ 4
มรรค 8
ทางพ้นทุกข์
บ้านที่แท้จริง
ฝึกจิตให้มีกำลัง
ตุจโฉโปฏฐิละ
การทำจิตให้สงบ
อ่านใจธรรมชาติ
สองหน้าของสัจธรรม
ทางสายกลาง
ธรรมะกับธรรมชาติ
นอกเหตุเหนือผล
อยู่กับงูเห่า
ภาวนาพุทโธ
อยู่เพื่ออะไร
อยากเกิดแต่ไม่อยากตาย
ไม่มีอะไรได้ไม่มีอะไรเสีย
ปลาไม่เห็นน้ำ
สงบจิตได้ปัญญา
สมาธิภาวนา
ธรรมะเชิงอุปมาอุปมัย
  

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย