ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

พระโอวาทของท่านอรหันต์จี้กง

 • ชีวิตย่อมเป็นไปตามวิถีแห่งกรรมที่ลิขิต
 • วันนี้ไม่รู้เหตุการณ์ในวันพรุ่งนี้ 
 • ไม่เคารพพ่อแม่แต่เคารพพระพุทธองค์ เคารพทำไม
 • พี่น้องคือผู้ที่เกิดตามกันมา 
 • ลูกหลานทุกคนล้วนมีบุญตามลิขิต 
 • ชีวิตย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ 
 • ชีวิตใช่จะพบเห็นรอยยิ้มกันได้ง่าย 
 • ผ้าขาดปะแล้วกันหนาวได้ 
 • อาหารผ่านลิ้นแล้วกลายเป็นอะไร 
 • ตายแล้วบาทเดียวก็เอาไปไม่ได้ 
 • ที่ดินคือสิ่งที่สืบทอดแก่คนรุ่นหลัง
 • โอกาสจะได้กลายเป็นเสีย 
 • สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เหนือศีรษะเพียง 3 ฟุต 
 • ลาภยศเหมือนดอกไม้ที่บานอยู่ไม่นาน 
 • ทุกคนย่อมมีลาภยศตามวาสนาที่ลิขิต 
 • ชีวิตลำเค็ญเพราะชาติก่อนไม่บำเพ็ญ
 • นักเล่นการพนันล้วนตกต่ำ 
 • ครองเรือนด้วยการประหยัดดีกว่าไปพึ่งผู้อื่น 
 • จองเวรจองกรรมเมื่อไหร่จะจบสิ้น 
 • ชีวิตเหมือนเกมหมากรุก 
 • ฉลาดมากเกินจึงเสียรู้ 
 • พูดเท็จทอนบุญจนบุญหมด 
 • ดีชั่วย่อมรู้กันในที่สุด 
 • ใครจะป้องกันมิให้เกิดเรื่องได้ตลอด 
 • ฮวงซุ้ยดีอยู่ในจิตไม่ใช่อยู่ที่ภูเขา
 • ข่มเหงผู้อื่นคือทุกข์ รู้ให้อภัยคือบุญ 
 • ทุกสิ่งจบสิ้นลงด้วยความตาย 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย