ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

พระโอวาทของท่านอรหันต์จี้กง

 • ชีวิตย่อมเป็นไปตามวิถีแห่งกรรมที่ลิขิต
 • วันนี้ไม่รู้เหตุการณ์ในวันพรุ่งนี้ 
 • ไม่เคารพพ่อแม่แต่เคารพพระพุทธองค์ เคารพทำไม
 • พี่น้องคือผู้ที่เกิดตามกันมา 
 • ลูกหลานทุกคนล้วนมีบุญตามลิขิต 
 • ชีวิตย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ 
 • ชีวิตใช่จะพบเห็นรอยยิ้มกันได้ง่าย 
 • ผ้าขาดปะแล้วกันหนาวได้ 
 • อาหารผ่านลิ้นแล้วกลายเป็นอะไร 
 • ตายแล้วบาทเดียวก็เอาไปไม่ได้ 
 • ที่ดินคือสิ่งที่สืบทอดแก่คนรุ่นหลัง
 • โอกาสจะได้กลายเป็นเสีย 
 • สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เหนือศีรษะเพียง 3 ฟุต 
 • ลาภยศเหมือนดอกไม้ที่บานอยู่ไม่นาน 
 • ทุกคนย่อมมีลาภยศตามวาสนาที่ลิขิต 
 • ชีวิตลำเค็ญเพราะชาติก่อนไม่บำเพ็ญ
 • นักเล่นการพนันล้วนตกต่ำ 
 • ครองเรือนด้วยการประหยัดดีกว่าไปพึ่งผู้อื่น 
 • จองเวรจองกรรมเมื่อไหร่จะจบสิ้น 
 • ชีวิตเหมือนเกมหมากรุก 
 • ฉลาดมากเกินจึงเสียรู้ 
 • พูดเท็จทอนบุญจนบุญหมด 
 • ดีชั่วย่อมรู้กันในที่สุด 
 • ใครจะป้องกันมิให้เกิดเรื่องได้ตลอด 
 • ฮวงซุ้ยดีอยู่ในจิตไม่ใช่อยู่ที่ภูเขา
 • ข่มเหงผู้อื่นคือทุกข์ รู้ให้อภัยคือบุญ 
 • ทุกสิ่งจบสิ้นลงด้วยความตาย 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือกันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ลเป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม