Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

ชุมนุมคาถา

 

คาถาชินบัญชร  
คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช   
คาถาแผ่เมตตา
คาถาสมเด็จพระพุฒาจารย์  
คาถาสวดบูชาเจ้าแม่กวนอิม   
คาถาสารพัดนึก
คำนมัสการบูชาพระ   
คำสวดทำวัตรเช้า  
คำสวดทำวัตรเย็น
คำสวดธัมมะจักร  
คำอาราธนาและถวายทาน   
คาถาบูชาพระพุทธเจ้าหลวง
ยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก   
คาถาอื่นๆ
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com