ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

มิลินทปัญหา
ฉบับแปลในมหามกุฏราชวิทยาลัย


อนุมานปัญหา

อนุมานปัญหา

พระราชาตรัสถามว่า “พระผู้เป็นเจ้านาคเสน ภิกษุมาตามพร้อมแล้วด้วยองค์ทั้งหลายเท่าไร จึงกระทำให้แจ้งพระอรหัต”
            พระเถรเจ้าทูลว่า “ขอถวายพระพร ภิกษุในศาสนานี้ ผู้ใคร่จะกระทำให้แจ้งพระอรหัต

 • ต้องถือเอาองค์หนึ่งประการ แห่งลามีเสียงอันพิลึก

 • ต้องถือเอาองค์ห้าประการ แห่งไก่

 • ต้องถือเอาองค์หนึ่งประการ แห่งกระแต

 • ต้องถือเอาองค์หนึ่งประการ แห่งนางเสือเหลือง

 • ต้องถือเอาองค์สองประการ แห่งเสือเหลือง

 • ต้องถือเอาองค์ห้าประการ แห่งเต่า

 • ต้องถือเอาองค์หนึ่งประการ แห่งปี

 • ต้องถือเอาองค์หนึ่งประการ แห่งรางปืน

 • ต้องถือเอาองค์สองประการ แห่งกา

 • ต้องถือเอาองค์สองประการ แห่งลิง

 • ต้องถือเอาองค์หนึ่งประการ แห่งเถาน้ำเต้า

 • ต้องถือเอาองค์สามประการ แห่งบัว

 • ต้องถือเอาองค์สองประการ แห่งพืช

 • ต้องถือเอาองค์หนึ่งประการ แห่งไม้ขานาง

 • ต้องถือเอาองค์สามประการ แห่งเรือ

 • ต้องถือเอาองค์สองประการ แห่งสมอเรือ

 • ต้องถือเอาองค์หนึ่งประการ แห่งเสากระโดง

 • ต้องถือเอาองค์องค์สามประการ แห่งต้นหน

 • ต้องถือเอาองค์หนึ่งประการ แห่งคนกระทำการงาน

 

 • ต้องถือเอาองค์ห้าประการ แห่งมหาสมุทร

 • ต้องถือเอาองค์ห้าประการ แห่งแผ่นดิน

 • ต้องถือเอาองค์ห้าประการ แห่งน้ำ

 • ต้องถือเอาองค์ห้าประการ แห่งเพลิง

 • ต้องถือเอาองค์ห้าประการ แห่งลม

 • ต้องถือเอาองค์ห้าประการ แห่งภูเขา

 • ต้องถือเอาองค์ห้าประการ แห่งอากาศ

 • ต้องถือเอาองค์ห้าประการ แห่งพระจันทร์

 • ต้องถือเอาองค์เจ็ดประการ แห่งพระอาทิตย์

 • ต้องถือเอาองค์สามประการ แห่งพระอินทร์

 • ต้องถือเอาองค์สี่ประการ แห่งพระเจ้าจักรพรรดิ

 • ต้องถือเอาองค์หนึ่งประการ แห่งปลวก

 • ต้องถือเอาองค์สองประการ แห่งแมว

 • ต้องถือเอาองค์หนึ่งประการ แห่งหนู

 • ต้องถือเอาองค์หนึ่งประการ แห่งแมลงป่อง

 • ต้องถือเอาองค์หนึ่งประการ แห่งพังพอน

 • ต้องถือเอาองค์สองประการ แห่งสุนัขจิ้งจอกแก่

 • ต้องถือเอาองค์สามประการ แห่งเนื้อ

 • ต้องถือเอาองค์สี่ประการ แห่งโค

 • ต้องถือเอาองค์สองประการ แห่งสุกร

 • ต้องถือเอาองค์ห้าประการ แห่งช้าง

 • ต้องถือเอาองค์เจ็ดประการ แห่งราชสีห์

 • ต้องถือเอาองค์สามประการ แห่งนกจากพราก

 • ต้องถือเอาองค์สองประการ แห่งนางนกเงือก

 • ต้องถือเอาองค์หนึ่งประการ แห่งนกพิราบเรือน

 • ต้องถือเอาองค์สองประการ แห่งนกเค้า

 • ต้องถือเอาองค์หนึ่งประการ แห่งนกสตปัตต (นกมีขนปีกร้อยหนึ่ง)

 • ต้องถือเอาองค์สองประการ แห่งค้างคาว

 • ต้องถือเอาองค์หนึ่งประการ แห่งปลิง

 • ต้องถือเอาองค์สามประการ แห่งงู

 • ต้องถือเอาองค์หนึ่งประการ แห่งงูเหลือม

 • ต้องถือเอาองค์หนึ่งประการ แห่งแมลงมุมชักใยใกล้ทาง

 • ต้องถือเอาองค์หนึ่งประการ แห่งทารกกินนม

 • ต้องถือเอาองค์หนึ่งประการ แห่งเต่าเหลือง

 • ต้องถือเอาองค์ห้าประการ แห่งป่าชัฏ

 • ต้องถือเอาองค์สามประการ แห่งต้นไม้

 • ต้องถือเอาองค์ห้าประการ แห่งฝน

 • ต้องถือเอาองค์สามประการ แห่งแก้วมณี

 • ต้องถือเอาองค์สี่ประการ แห่งพรานเนื้อ

 • ต้องถือเอาองค์สองประการ แห่งพรานเบ็ด

 • ต้องถือเอาองค์สองประการ แห่งช่างไม้

 • ต้องถือเอาองค์หนึ่งประการ แห่งหม้อ

 • ต้องถือเอาองค์สองประการ แห่งกาลักน้ำ

 • ต้องถือเอาองค์สามประการ แห่งร่ม

 • ต้องถือเอาองค์สามประการ แห่งนา

 • ต้องถือเอาองค์สองประการ แห่งยา

 • ต้องถือเอาองค์สามประการ แห่งโภชนะ

 • ต้องถือเอาองค์สี่ประการ แห่งคนแผลงศร

 • ต้องถือเอาองค์สี่ประการ แห่งพระราชา

 • ต้องถือเอาองค์สองประการ แห่งนายประตู

 • ต้องถือเอาองค์หนึ่งประการ แห่งหินบด

 • ต้องถือเอาองค์สองประการ แห่งประทีป

 • ต้องถือเอาองค์สองประการ แห่งนกยูง

 • ต้องถือเอาองค์สองประการ แห่งม้า

 • ต้องถือเอาองค์สองประการ แห่งนักเลง

 • ต้องถือเอาองค์สองประการ แห่งธรณีประตู

 • ต้องถือเอาองค์หนึ่งประการ แห่งคันชั่ง

 • ต้องถือเอาองค์สองประการ แห่งพระขรรค์

 • ต้องถือเอาองค์สองประการ แห่งปลา

 • ต้องถือเอาองค์หนึ่งประการ แห่งลูกหนี้

 • ต้องถือเอาองค์สองประการ แห่งคนเจ็บ

 • ต้องถือเอาองค์สองประการ แห่งคนตาย

 • ต้องถือเอาองค์สองประการ แห่งแม่น้ำ

 • ต้องถือเอาองค์หนึ่งประการ แห่งโคผู้

 • ต้องถือเอาองค์สองประการ แห่งหนทาง

 • ต้องถือเอาองค์หนึ่งประการ แห่งคนเรียกส่วย

 • ต้องถือเอาองค์สามประการ แห่งโจร

 • ต้องถือเอาองค์หนึ่งประการ แห่งเหยี่ยว

 • ต้องถือเอาองค์หนึ่งประการ แห่งสุนัข

 • ต้องถือเอาองค์สามประการ แห่งหมอ

 • ต้องถือเอาองค์สองประการ แห่งหญิงมีครรภ์

 • ต้องถือเอาองค์หนึ่งประการ แห่งนางจามรี

 • ต้องถือเอาองค์สองประการ แห่งนกกระแตติวิด

 • ต้องถือเอาองค์สามประการ แห่งนางนกพิราบ

 • ต้องถือเอาองค์สองประการ แห่งคนมีตาข้างเดียว

 • ต้องถือเอาองค์สามประการ แห่งชาวนา

 • ต้องถือเอาองค์หนึ่งประการ แห่งนางสุนัขป่า

 • ต้องถือเอาองค์สองประการ แห่งผอบน้อย

 • ต้องถือเอาองค์หนึ่งประการ แห่งทัพพี

 • ต้องถือเอาองค์สามประการ แห่งคนใช้หนี้

 • ต้องถือเอาองค์หนึ่งประการ แห่งคนตรวจเนือง ๆ

 • ต้องถือเอาองค์สองประการ แห่งนายสารถี

 • ต้องถือเอาองค์สองประการ แห่งนายอำเภอ

 • ต้องถือเอาองค์หนึ่งประการ แห่งช่างหูก

 • ต้องถือเอาองค์หนึ่งประการ แห่งคนเดินเรือ

 • ต้องถือเอาองค์สองประการ แห่งแมลงภู่”


โฆรสร วรรคที่หนึ่ง
ลาวุลตา วรรคที่สอง
จักกวัตติ วรรคที่สาม
กุญชร วรรคที่สี่
สีห วรรคที่ห้า
มักกฎ วรรคที่หก
กุมภ วรรคที่เจ็ด
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือกันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ลเป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม