Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก

จากจังหวัดที่เล็กที่สุด ถึงเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุด

หน้า 2

หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


ถ่ายเทสัมภาระเรียบร้อย ออกมารอรถประจำทางสายบางนกแขวก
หน้าวัดบางกะพ้อมเพื่อไปโบสถ์คริสต์ อาสนพระแม่บังเกิด อยู่ที่อำเภอบางคนที

ผ่านตลาดน้ำอัมพวา ลดเลี้ยวไปตามเรือกสวน ผ่านวิถีชาวบ้านและวัดวาอาราม ตลอดสองฝากฝั่งถนนสายเล็กๆ
สัก 15 นาที ก็ถึง อำเภอบางคนที ค่ารถคนละ 17 บาท


ถึงแล้วครับ รถจอดตรงทางเข้าพอดี คือบอกลุงคนขับแกไว้ก่อนแล้วครับ


      อาสนวิหารแม่พระบังเกิด หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “โบสถ์บางนกแขวก” เป็นโบสถ์คริสต์เก่าแก่อายุกว่า 100 ปี โดยเมื่อพ.ศ. 2390 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาสนิกชนได้ช่วยกันสร้างโบสถ์ขึ้นในที่ดินของฟรังซิสโก ไล้ ชาวจีนที่ศรัทธาในศาสนาคริสต์ เมื่อแรกสร้างโบสถ์เป็นเรือนไม้ หลังคามุงจาก ตั้งชื่อตามสีแดงที่ทาโบสถ์ว่า “วัดศาลาแดง” บางคนก็เรียก “วัดรางยาว” ตามชื่อคลองส่งน้ำของชลประทานซึ่งอยู่บริวเวณวัด ขณะนั้นมีศาสนิกชนประมาณ 200 คน เมื่อศาสนิกชนเพิ่มมากขึ้นจึงย้ายโบสถ์มาอยู่ที่ปากคลองดำเนินสะดวกในปี พ.ศ. 2393 ตั้งชื่อใหม่ว่า “วัดแม่พระบังเกิด” เนื่องจากทำเลดี มีคลองดำเนินสะดวกเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่สำคัญติดต่อกับกรุงเทพฯ ได้สะดวก

          ปี พ.ศ. 2433 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คุณพ่อเปาโล ซัลมอล หรือคุณพ่อ เจ้าอาวาส ได้สร้างโบสถ์หลังปัจจุบันขึ้น โดยได้รับสนับสนุนทั้งจากฝรั่งเศส และคณะมิสซังในปารีส กรุงโรม รวมทั้งศาสนิกชนในกรุงเทพฯ ใช้เวลาสร้างถึง 6 ปีจึงเสร็จสมบูรณ์ ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคของประเทศฝรั่งเศส ฉาบด้วยปูนตำ ภายในประดับด้วยภาพกระจกสีสวยงดงาม มีรูปปั้น ธรรมาสน์เทศน์ อ่างล้างบาป ขาเทียนลักษณะต่างๆ และรูปแกะสลักบรรยายเกร็ดประวัติในพระคัมภีร์คริสตศาสนา เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2439


ปรากฎว่ากำลังประกอบพิธีแต่งงานอยู่พอดี ก็เลยอาศัยกลมกลืนไปกับเขาด้วย

รูปปั้นนักบุญ ด้านหน้าโบสถ์

กระจกสีประดับประดา

 

ประตูวิหาร ด้านหน้า

 

บนเพดานด้านหน้า


เพดานด้านใน ผ่านหน้าต่างด้านนอก


ซุ้มเข้าพิธีแต่งงาน


ภาพนูนสูงที่ผนังนอกอาคารด้านข้าง

อ่านต่อหน้า  3

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com