Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก

จากจังหวัดที่เล็กที่สุด ถึงเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุด

หน้า 7

หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

         นั่งสองแถว จากหน้าวัดบางแคน้อย บอกคนขับว่าให้ไปปล่อยแถวๆ ที่จะต่อรถไปอัมพวาได้ เป็นอันรู้เรื่อง ถึงปากทางเขาก็ปล่อยลง ค่ารถ คนละ 7 บาท ต่อรถสองแถวไปอัมพวาอีกคนละ 8 แปดบาท เดินผ่านตลาดน้ำอัมพวามาที่วัดอัมพวันเจติยารามซึ่งอยู่ติดกัน จะไปอุทยาน รัชกาลที่2 ก่อน ซึ่งก็อยู่ติดกันอีก

        พระที่นั่งทรงธรรม เดิมเป็นตำหนักไม้ที่ประทับของสมเด็จพระรูปฯ ก่อนรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้ทรงพระราชทานนามว่า "พระที่นั่งทรงธรรม" เพราะสมเด็จพระรูปฯ เมื่อคราวบวชชีได้ทรงฟังธรรมในที่นั้นเป็นประจำ ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน มีรูปทรงดังปรากฏในปัจจุบัน บูรณะใหญ่ปี พ.ศ. 2538 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานพระนามาภิไธยย่อ (สธ) ไว้ที่หน้าบัน

 


ภายในพระที่นั่งทรงธรรม

รอยพระพุทธบาทสี่รอยซ้อนกันอยู่


ลำใยครับ ลำใยเป็นๆ อีกอันสัญนิฐานว่าจะเป็นแก้วมังกร

              วัดอัมพวันเจติยาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท เดิมเรียกกันว่า "วัดอัมพวา" ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานนามใหม่ว่า "วัดอัมพวันเจติยาราม" วัดนี้เป็นวัดต้นวงศ์ราชินิกุล โดยสมเด็จพระรูปศิริโสภาคย์มหานาคนารี (สั้น) พระชนนีในสมเด็จพระอัมรินทรามาตย์ (นาก) ทรงบริจาคที่ดินและสมเด็จพระอัมรินทรามาตย์ได้ทรงรวบรวมพระพี่พระน้องรว่มกันสร้างเป็นวัดขึ้นมา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการบูรณะใหญ่และทรงสร้างพระปรางค์ เป็นที่บรรจุพระบรมสรีรังคารและพระบรมอัฐิบางส่วนของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบรมราชชนก นอกจากนี้ยังทรงสร้างพระวิหารและพระที่นั่งทรงธรรมขึ้นอีกด้วย


สวนหินภายในวัดอัมพวันฯ ศิลปะการจัดวางก้อนหินเป็นรูปต่างๆ โปรดสังเกต


จากวัดอัมพวันฯ มีทางเดินเชื่อมสู่อุทยาน รัชกาลที่ 2 เสียค่าเข้าชมคนละ 20 บาท

           อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเป็นองค์ประธาน เพื่อเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นทั้งนักรบ นักปกครอง ศิลปิน กวี และช่าง ซึ่งได้พระราชทานศิลปวัฒนธรรมอันงดงามประณีตไว้เป็นมงคลแก่ชาติ และปรากฏพระเกียรติคุณแพร่หลายไปในนานาประเทศ จนได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก UNESCO ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก และได้ส่งเสริมให้มีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฉลองพระบรมราชสมภพครบรอบ 200 ปีเมื่อ พ.ศ.2511 พร้อมจัดสร้างอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ฯ ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยมีจุดประสงค์ให้เป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมไทยในรัชสมัยของพระองค์ และเพื่อให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียงนั้นด้วย

       อาคารทรงไทย เป็นเรือนไทยภาคกลางเป็นบ้านของคนสามัญชนอยู่ทั่วๆไป วิธีการก่อสร้างเป็นไปตามแบบโบราณทั้งหมด สร้างขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นลักษณะทางวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 4 หลัง จัดเป็นส่วนพิพิธภัณฑ์ 3 หลัง และหอสมุดพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 1 หลัง


ภายในพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงห้ามถ่ายรูปครับ


น้ำเต้าเป็นๆ อีกแล้วครับท่าน

 


ด้านที่ติดกับแม่น้ำ ตรงข้ามวัดภุมรินทร์

        อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ยังประกอบไปด้วยสวนพันธุ์ไม้ในวรรณคดี นานา 100 กว่าชนิด เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ และบางชนิดก็เป็นพันธุ์ไม้หายาก


ประติมากรรมจากวรรณคดี เรื่องสังข์ทอง ไกรทอง และรามเกียรติ์
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2


ได้เวลาไปลุยตลาดน้ำอัมพวาแล้วครับ

อ่านต่อหน้า  8

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com