Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก

จากจังหวัดที่เล็กที่สุด ถึงเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุด

  หน้า 12

หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

          เผ่นจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ก็เข้าสู่พระราชวังสนามจันทร์ โดยต้องเสียค่าเข้าชมคนละ 20 บาท

         พระราชวังสนามจันทร์ อยู่ห่างจากพระปฐมเจดีย์ไปทางทิศตะวันตก 2 กิโลเมตร ก่อสร้างในปี 2450 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ เจ้าอยู่หัว ยังทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ทรงโปรดเกล้าให้หลวงพิทักษ์มานพ หรือพระยาศิลป์ประสิทธิ์ เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง และแล้วเสร็จในปี 2454

พระตำหนักทับแก้ว  เชิงสะพานสุนทรถวาย ใช้ประทับในฤดูหนาว

พระตำหนักทับขวัญ เรือนไม้สักทรงไทย 7 หลัง หันเข้าหากัน ล้อมรอบนอกชานสี่เหลี่ยม ตรงกลางนอกชานมีต้นจันทน์
ใช้ต้อนรับชาวบ้านที่มาเข้าเฝ้า บำเพ็ญกุศล และการแสดงวัฒนธรรมไทยเดิม

พระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก์ เรือนไม้ตะวันตก 2 ชั้น มีทางเดินทางเชื่อมไปพระที่นั่งชาลีมงคลอาสน์

 

เรือนพระยานนทิการ เดิมเป็นบ้านของเจ้าพระยาธรรมาธิกรทาธิบดี

พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ อาคารตะวันตก 2 ชั้น แบบโรมันติค ผสมผสานกับปราสาทแบบเรอเนซองส์ของฝรั่งเศส
และแบบฮาล์ฟทิมเบอร์ของอังกฤษ หลังคามุงกระเบื้องสีแดง รัชกาลที่ 6 จะใช้ประทับในกิจด้านเสือป่า

          อนุสาวรีย์ย่าเหล ตั้งอยู่กลางสนามหน้าพระตำหนักชาลีมงคงอาสน์ เป็นรูปหล่อทองแดงขนาดเท่าตัวจริงของย่าเหล สุนัขพันธุ์ทางที่ทรงเก็บมาเลี้ยง เมื่อครั้งเสด็จเยือนเรือนจำ ย่าเหลมีความภักดี เฉลียวฉลาด เป็นที่โปรดปราน ทำให้ถูกลอบยิงโดยผู้มีใจอิจฉา

พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2526
เพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระที่นั่งสามัคีมุขมาตย์ ซึ่งในอดีตนั้น ร.6 เคยใช้เป็นที่ออกงานสโมสรสันนิบาต
เสด็จออกขุนนางเพื่อปรึกษาข้อราชการ เป็นที่ฝึกอบรมเสือป่าและยังใช้เป็นที่แสดงโขนละครต่างๆ
ปัจจุบันยังใช้เป็นที่ประชุมและ จัดงานทางราชการ

         พระที่นั่งพิมานปฐม พระที่นั่งองค์แรกใน พระราชวังสนามจันทร์ อาคาร 2 ชั้น แบบตะวันตก  ก่อสร้างด้วยอิฐ มีช่องระบายลมและระเบียงลูกกรง ฉลุสลักเป็นลวดลายแบบศิลปะไทย พระที่นั่ง แห่งนี้เคยใช้เป็นศาลากลางจังหวัดนครปฐมมาก่อน ก่อนที่จะย้ายไปยังศาลากลางแห่งใหม่


ไปไหนก็เจอครับ ไก่แจ้ มีอยู่ทั่วไป

เทวาลัยคเณศวร์ ตั้งอยู่กลางสนามใหญ่หน้าพระที่นั่ง เป็นที่ประดิษฐานพระพิฆเนศวร์ เทพแห่งศิลปะ

อ่านต่อหน้า  13

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com