Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก

จากจังหวัดที่เล็กที่สุด ถึงเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุด

  หน้า 13

หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

         จากพระราชวังสนามจันทร์ ออกมาทางเดิมนั่งรถสองแถวฝั่งเดิม ไปพระปฐมเจดีย์ ซึ่งอยู่ไม่ไกลนัก ค่ารถคนละ 6 บาท ปรากฎว่าองค์พระปฐมเจดีย์กำลังอยู่ระหว่างบูรณะเป็นการใหญ่ พื้นที่บางส่วนรอบองค์พระห้ามเข้า และในองค์พระห้ามเข้าเด็ดขาด

         พระปฐมเจดีย์เป็นเจดีย์ใหญ่และสูงที่สุดในประเทศไทย ปูชนียสถานที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในไทย สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ทรงส่งสมณทูตมาเผยแผ่พระศาสนา นักปราชญ์ทางโบราณคดีเห็นพ้องกันว่า พระโสณเถระและพระอุตตรเถระ เป็นสมณทูตและมาตั้งหลักฐานประกาศหลักธรรมคำสอนที่นครปฐมป็นครั้งแรก ในพุทธศตวรรษที่ 3 และได้สร้างพระเจดีย์ทรงบาตรคว่ำ แบบเจดีย์สาญจิในประเทศอินเดียไว้
        เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ขณะผนวช ได้เสด็จธุดงค์มานมัสการ ทรงเห็นเป็นเจดีย์ยอดปรางค์ สูง 42 วา เมื่อทรงลาผนวช ได้เสวยราชสมบัติแล้ว ในราว พ.ศ. 2396 ได้โปรดให้ก่อพระเจดีย์ใหม่ห่อหุ้มองค์เดิมไว้ สูง 120 เมตร กับ 45 เซนติเมตร พร้อมสร้างวิหารคตและระเบียงโดยรอบ งานไม่ทันแล้วเสร็จก็สวรรคต
        ต่อมารัชกาลที่ 5 โปรดให้ปฏิสังขรณ์จัดสร้างหอระฆัง และประดับกระเบื้องจนสำเร็จ เมื่อถึงรัชกาลที่ 6 ปฏิสังขรณ์พระวิหารหลวง เขียนภาพพระเจดีย์องค์เดิมและภาพต่าง ๆ ไว้ที่ ผนัง รื้อมุขวิหารด้านทิศเหนือสร้างใหม่ เพื่อประดิษฐานพระร่วงโรจนฤทธิ์ศรีอินทราทิตย์ธรรโมภาส มหาวชิราวุธราชบูชนียบพิตร และรัชกาลที่ 7 โปรดให้สร้างพระอุโบสถใหม่
         องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า เป็นที่เคารพสักการบูชาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วโลก องค์พระปฐมเจดีย์เป็นพระเจดีย์ใหญ่ รูประฆังคว่ำ ปากผายมหึมา โครงสร้างเป็นไม้ซุง รัดด้วยโซ่เส้นมหึมาก่ออิฐถือปูน ประดับด้วยกระเบื้องปูทับ ประกอบด้วยวิหาร 4 ทิศ กำแพงแก้ว 2 ชั้น

           พระร่วงโรจนฤทธิ์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดนครปฐม เป็นที่เคารพบูชาของ พุทธศาสนิกชนชาวไทยทั่วไป ชื่อเต็มก็คือ "พระร่วงโรจนฤทธิ์ ศรีอินทราทิตย์ ธรรโมภาส มหาวชิราวุธ" ตามประกาศกระแสพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 12 ตุลาคม พุทธศักราช 2466 แต่ประชาชนทั่วไปจะเรียกว่า หลวงพ่อพระร่วง หรือพระร่วงโรจนฤทธิ์ มีขนาดความสูงวัดจากพระบาทถึงพระเกศ 7.42 เมตร หรือราว 12 ศอก 4 นิ้ว เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ศิลปะแบบสุโขทัย


บริเวณ ชั้นในรอบองค์พระด้านหนึ่ง


วิหารสำหรับบูชาพระบรมสารีริกธาตุ


ระเบียงรอบองค์พระด้านใน


รอบองค์พระด้านใน


รอบองค์พระด้านนอก


หอระฆังแบบนี้มีอยู่รายรอบองค์พระด้านนอก มีเสียงเคาะดังอยู่ตลอดเวลา


ภูมิทัศน์รอบองค์พระด้านนอกบางส่วน

 


วิหารหลวงพ่อพระทานพร


จำลองถ้ำลับแล


ที่ผนังด้านหนึ่งของถ้ำลับแล


ตามมุมต่างๆ ของถ้ำลับแล


ตุ๊กตาจีน ซึ่งมีอยู่ทั่วไปตามประตูทางเข้าองค์พระ และตามจุดต่างๆ

ยายหอม จากตำนานพระยากง พระยาพาน

          ออกจากพระปฐมเจดีย์ทางเดิมด้านหน้าองค์พระ เดินมาที่สถานรถไฟซึ่งอยู่ใกล้กัน มีคิวรถตู้นครปฐม-กรุงเทพฯ พอดี หาข้าวหาน้ำกินเสร็จ พักพอหายเหนื่อยก็ขึ้นรถกลับเข้ากรุงเทพฯ ค่ารถคนละ 60 บาทขาดตัว ชั่วโมงเดียวถึงอนุสาวรีย์ 4 โมงเย็น ทันดูลีซานสบายๆ อีกหนึ่งวัน เช็คกระเป๋าตังค์สำรองเหลืออีกตั้ง 200 กว่าบาท ไม่ต้องมีรถส่วนตัวก็ไปกันได้ครับ เพิ่มประสบการณ์ให้ชีวิต เที่ยวไทยครึกครื้นเศรษฐกิจไทยคึกคัก

          ผ่านพ้นทริปนี้ไปด้วยความปลอดภัยและราบรื่น ไม่มีหลงทางวกไปวนมา โดยอาศัยในน้ำใจไมตรีของพี่น้องชาวสมุทรสงครามและชาวนครปฐมที่ได้เอื้อเฟื้อแก่คนต่างถิ่น ขอได้รับการขอบคุณอย่างเป็นทางการมา ณ ที่นี้

--------- จอมยุทธ -------

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com