Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก

เมืองโบราณ สมุทรปราการ

หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

เป็นประติมากรรมศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู อยู่ร่วมสมัยกับทวารวดีตอนต้น และตอนปลาย ในราวพุทธศตวรรษที่ 11-13 ที่เมืองศรีมโหสถและเมืองศรีเทพ และพบอยู่ร่วมกับศรีวิชัยและทวารวดีที่ภาคใต้ของประเทศไทย มักจะทำเป็นรูปพระนารายณ์

พระบรมมหาราชวังด้านฝั่งตรงข้าม

พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระคชาธารออกศึก สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะในสงครามยุทธหัตถีที่ทรงมีต่อพระมหาอุปราชาแห่งพม่าเมื่อปี พ.ศ.2135 และในปี พ.ศ. 2495 อยู่ที่ตำบลดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี

มีลักษณะเป็นรูปทรงหอแปดเหลี่ยม ได้แบบอย่างมาจากภาพสลักบนบานประตูตู้พระธรรมสมัยกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

พระปรางค์ทรงกลีบมะเฟือง อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของวัดมหาธาตุ รูปทรงของยอดกลีบมะเฟืองมีจำนวนได้ 28 กลีบ ได้รับอิทธิพลจากพระปรางค์กลีบมะเฟืองในศิลปะลพบุรี

ถึงแถวๆ ตลาดน้ำ เริ่มเห็นผู้คนบ้างแล้ว ส่วนมากเป็นนักเรียนมาทัศนศึกษาแบบเป็นหมู่คณะ

ทางเข้าสู่ตลาดน้ำ

หน้าถัดไป >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com