Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก

เมืองโบราณ สมุทรปราการ

หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

มุมกล้องตรงแอ่งน้ำขังหลังฝน

ตั้งอยู่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ใกล้วัดมหาธาตุ โบราณสถานปรากฏเป็นฐานปราสาทรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความกว้าง 27.50 เมตร ยาว 51.50 เมตร รอบฐานอาคารเป็นแบบบัวคว่ำบัวหงาย โดยมีบันไดที่ด้านหน้า 1 แห่ง และด้านหลัง 1 แห่ง โบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ค้นพบโบราณวัตถุที่สำคัญคือ หลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง (ศิลาจารึกหลักที่ 1) และพระแท่นมนังคศิลาอาสน์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประพาสน์เมืองสุโขทัย ทรงสันนิษฐานว่าบริเวณแห่งนี้เคยเป็นฐานปราสาทพระราชวัง ของกษัตริย์เมืองสุโขทัย เนื่องด้วยเป็นสถานที่ค้นพบศิลาจารึกหลักที่ 1 และพระแท่นมนังคศิลาบาตร

หอคำ เป็นสิ่งที่ออกแบบปลูกสร้างโดยช่างชำนาญในวัง (สล่าหลวง) พบว่ามีการใช้คำนี้ในสายวัฒนธรรมไทยยวน ไตลื้อ ไตขึน และไตใหญ่ เป็นอาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย หรือเป็นที่ว่าการและต้อนรับแขกของพญา กษัตริย์ และเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงในราชสำนัก


การเผชิญหน้าของ 2 นวัตกรรม ระหว่างสิ่งที่เรียกว่ารถลากกลับจักรยานคนจน

ยังคงขึ้นเหนือกันต่อไปตามถนน บรรยากาศช่างเหมาะแก่การปั่นจักรยานยิ่งนัก

วัดภูมินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เป็นวัดที่สร้างทรงจัตุรมุข คล้ายตั้งอยู่บนหลัง พญานาค 2 ตัว อาคารเป็นทั้งพระอุโบสถ พระวิหารและพระเจดีย์ประธาน โดยใช้อาคารในแนวตะวันออก-ตะวันตกเป็นพระวิหาร ประตูเข้าได้ทั้ง 4 ทิศ บานประตู เป็นไม้สักขนาดใหญ่ได้แกะสลักไว้สวยสดงดงามเป็นอย่างยิ่ง

พระประธานแบบสุโขทัยทั้ง 4องค์ มีชื่อเรียกว่า พระพุทธมหาพรหมอุดมศักยมุนี เป็นปริศนาธรรมคือ พรหมวิหารสี่ พระพุทธรูป 4 องค์ หันพระปฤษฎางค์ (หลัง) ชนกัน หันพระพักต์ออกไปทั้ง 4 ทิศ

หน้าถัดไป >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com