Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก

เมืองโบราณ สมุทรปราการ

หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

ภาพปูม่าน ย่าม่าน ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่สวยงามเยี่ยมของวัดภูมินทร์ ที่จังหวัดน่าน

ภาพจิตรกรรมหรือ ฮูบแต้ม ในวัดภูมินทร์เป็นชาดกในพุธศาสนา วิถีชีวิตของคนเมืองในสมัยนั้น เช่น ภาพธรรมเนียมการอยู่ข่วง ของชาวไทลื้อ

คุณลุงช่างเขียนผู้รับงานเขียนภาพทั้งหมดด้านในวิหาร กำลังเก็บงานสีอีกเล็กน้อย

ประติมากรรมกลางสระน้ำด้านข้าง

พระธาตุศรีสองรัก จังหวัดเลย สร้างขึ้นในแผ่นดินของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ผู้ครอบครองกรุงศรีอยุธยาและพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชผู้ครองกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทร์) เพื่อเป็นสักขีพยานในการทำสัญญาทางพระราชไมตรี และเป็นด่านกั้นเขตแดนของสองพระนคร เนื่องจากในระหว่างที่กษัตริย์ทั้งสองพระองค์ครองราชสมบัติ ตรงกับสมัยที่พม่าเรืองอำนาจ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช จึงทำไมตรีกัน เพื่อร่วมกันต่อสู้กับพม่าและเพื่อเป็นที่ระลึกในการทำไมตรีกัน

พระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย เป็นศาสนสถานสำคัญแห่งหนึ่งของภาคอีสาน มีพระธาตุบังพวนซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุและสัตตมหาสถานจำลอง หนึ่งในสามที่ปรากฏอยู่ในโลก นอกเหนือจากที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย พร้อมทั้งพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่สักการะบูชา

สังข์ทอง เป็นเรื่องที่ได้มาจากสุวัณสังขชาดก ซึ่งเป็นนิทานเรื่องหนึ่งใน ปัญญาสชาดกของท้องถิ่นในภาคเหนือและภาคใต้

หอนางอุษา อยู่ที่บริเวณภูพระบาทบัวบก จังหวัดอุดรธานี ลักษณะเป็นก้อนหินโดดๆ มีฐานใหญ่ข้างล่างคอดเป็นเสาตอนกลาง และบานออกเป็นแท่นตอนบน ลักษณะที่ปรากฏนี้เกิดจากการทำลายชะกร่อนโดยธรรมชาติ

ตรงส่วนนี้ได้แค่มอง เกรงว่าจะหมดเวลาเสียก่อน

พระธาตุนารายณ์เจงเวง เป็นพระธาตุสร้างด้วยหินทราย มีลักษณะปรางค์แบบขอมที่ส่วนใหญ่สร้างกันในสมัยนั้น ส่วนฐานก่อด้วยศิลาแลงขนาดใหญ่ องค์เจดีย์รูปทรงสี่เหลี่ยมมีซุ้มประตูแต่ละด้าน ภายใต้ซุ้มข้างบนสลักรูปนารายณ์บรรทมสินธุ์ ประดับด้วยกนกด้านขด มุมทั้งสี่ด้านขององค์พระธาตุ เป็นรูปนาคห้าเศียร

พระธาตุนารายณ์เจงเวง หรืออรดีมายานารายณ์เจงเวง ตั้งชื่อตามผู้สร้าง โดยกลุ่มสตรีของพระนางนาเวงแห่งเมืองหนองหานหลวงการแข่งขันกับกลุ่มบุรุษชาวเมืองหนองหานน้อย เพื่อรอรับพระพระมหากัสสปะเถระ ซึ่งนำพระอุรังคธาตุไปบรรจุยังดอยภูกำพร้า โดยตกลงกันว่าหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสามารถสร้างพระธาตุเจดีย์ใหญ่เสร็จก่อนดาวเพ็กขึ้นฝ่ายนั้นจะเป็นผู้ชนะ

หน้าถัดไป >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com