Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก

เสียมเรียบ นครวัด นครธม

นครวัด (Angkor Wat) (3)

หน้า  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

 ภาพแกะสลัก จิตรกรรมฝาผนัง ยาวสุดระเบียง โดยรวมแล้วส่วนมากจะเป็นเรื่องราว
ความเชื่อหรือตำนานเกี่ยวกับศาสนาฮินดู อย่างเช่นมหาภารตะยุทธ หรือรามายณะ อะไรทำนองนั้น

ที่เรียกว่า วิจิตรบรรจง งดงาม เกินกว่าจะบรรยาย ที่สุดแล้วคงต้องมาดูให้เห็นกับตา

 

ดูแต่ตากันบ้างก็ได้ ถือเป็นวาสนาแล้วผู้คน

ด้านบนซุ้มระเบียง

ผ่านซุ้มระเบียงปราสาทตรงกลางเข้ามาด้านหนึ่ง

ด้านบนซุ้มปราสาท

ยังคงต่อเนื่องไปด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังแกะสลักยาวเหยียดสืบไป

หน้าถัดไป >>>

เสียมเรียบ
นครวัด
ปราสาทบายน
ลานช้าง ลานพระเจ้าขี้เรื้อน
ปราสาททวิเมียนอากาศ
ปราสาทตาพรหม
นครธม
ปราสาทพระขรรค์
ปราสาทนาคพัน
ปราสาทตาโสม
ปราสาทแม่บุญตะวันออก
ปราสาทแปรรูป
ปราสาทตาแก้ว
ปราสาทเจ้าสายเทวดา
ปราสาทธมมานน
ปราสาทบาปวน
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com