Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก

เสียมเรียบ นครวัด นครธม

นครวัด (Angkor Wat) (4)

หน้า  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

ริมระเบียงด้านนอก

 

ด้านนี้เป็นทางเข้า-ออก นครวัด อีกทางหนึ่ง

จนถึงมุมระเบียงปราสาท ทางขวามือก็ยังคงเป็นซุ้มทางเดิน ยาวรอบตัวปราสาทนครวัด

ผ่านซุ้มกำแพงปราสาทด้านในเข้ามาอีกชั้น เปรียบเทียบสองสิ่งที่เรียบเรียงโดยมือมนุษย์
ต่างยุคต่างสมัย ต่างคติความเชื่อ ต่างกรรมต่างวาระ โดยทางซ้ายเป็นนวัตกรรม
ของมนุษย์ในศตวรรษที่ 25 ที่ชื่อว่าความบูดเบี้ยวทางจิตใต้สำนึก ชัดเจน....

อาศัยสิ่งอำนวยความสะดวกแปลกปลอมเหล่านี้ จึงได้เชยชม

เข้ามาอีกชั้น

และผ่านซุ้มปราสาทชั้นในเข้ามาอีกชั้น...

ภาพผู้คนหลั่งไหลป่ายปีนกันขึ้นไป สู่จุดศูนย์กลางปราสาท ที่ที่สูงที่สุดของนครวัดอยู่ที่นี่

อย่าได้เคลือบแคลงสงสัย ในความเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

หน้าถัดไป >>>

เสียมเรียบ
นครวัด
ปราสาทบายน
ลานช้าง ลานพระเจ้าขี้เรื้อน
ปราสาททวิเมียนอากาศ
ปราสาทตาพรหม
นครธม
ปราสาทพระขรรค์
ปราสาทนาคพัน
ปราสาทตาโสม
ปราสาทแม่บุญตะวันออก
ปราสาทแปรรูป
ปราสาทตาแก้ว
ปราสาทเจ้าสายเทวดา
ปราสาทธมมานน
ปราสาทบาปวน
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com