Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก

เสียมเรียบ นครวัด นครธม

นครวัด (Angkor Wat) (5)

หน้า  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

มีบันไดขึ้นได้ทั้ง 4 ทิศ สังเกตว่าขั้นบันไดถี่เล็กและลาดชั้น เหมาะต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างยิ่ง
ไม่ควรก้าวข้ามเครื่องกีดขวาง หรือละเลยต่อป้ายประกาศห้ามโดยเด็ดขาด

จากภูมิปัญญาคนโบราณ และกุศโลบาย การเข้าเฝ้าเทพเจ้าโดยอ่อนน้อมถ่อมตนนั้น
สมควรคืบคลานขึ้นไป เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

 

แต่ละนวลนางประดับประดา ในลีลาท่าทางอ่อนช้อย และต่างกัน

 

รวบรวมความกล้าอยู่ครู่ใหญ่ เด็กเล็ก สตรี และคนชรายังขึ้นกันได้

เล่นเอาขาสั่นเมื่อมองย้อนลงไป ไม่น่าสอดรู้สอดเห็นเลย จะลงกันยังไง...

ทั้ง 4 มุมเป็นปราสาทมีซุ้มระเบียงทอดยาวเชื่อมถึงกัน ตรงกลางเป็นปราสาทองค์ประธาน
ตามคติความเชื่อว่าเป็นเขาพระสุเมรุ ศูนย์กลางของจักรวาล
ซุ้มทั้ง 4 ด้านมีทางเดินเชื่อมต่อกับปราสาททั้ง 4 หลัง

ทอดสายตามองไปจนสุดขอบฟ้า

นางอัปสรา ตรงนี้น่าจะเป็นของที่สร้างขึ้นมาทดแทนของเดิม
หรือผ่านการบูรณะซ่อมแซมมาแล้ว

และนี่... คือสิ่งที่ไม่บังควรอย่างที่สุด ไม่มีมนุษย์ดีๆที่ไหนควรทำกัน

หน้าถัดไป >>>

เสียมเรียบ
นครวัด
ปราสาทบายน
ลานช้าง ลานพระเจ้าขี้เรื้อน
ปราสาททวิเมียนอากาศ
ปราสาทตาพรหม
นครธม
ปราสาทพระขรรค์
ปราสาทนาคพัน
ปราสาทตาโสม
ปราสาทแม่บุญตะวันออก
ปราสาทแปรรูป
ปราสาทตาแก้ว
ปราสาทเจ้าสายเทวดา
ปราสาทธมมานน
ปราสาทบาปวน
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com