Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก

เสียมเรียบ นครวัด นครธม

ปราสาทบาปวน (Prasat Baphuon) (3)

หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

สมาธิต้องมี ความระมัดระวังก็ต้องมีอยู่ตลอดเวลาทุกก้าวย่าง
และความศรัทธาในชีวิตถือเป็นสิ่งสูงสุด

ที่เรียกว่าประสบการณ์มันสอนเรา เข้าใจลึกซึ้งถ่องแท้

เวรกรรมมันเป็นของมีจริง ที่ว่าทำไว้ยังไงก็ได้ยังงั้น
ขึ้นมาได้ ก็ต้องลงไปได้ด้วย คนเรา....

ก็เป็นคนธรรมดาเดินดิน ก็ต้องตะเกียกตะกายกันไป จะให้บินคงไม่ได้

ถึงพื้นด้วยความปลอดภัยอีกครั้ง ผ่านทางบันไดนี้

 

เดินไปตามป้ายเส้นทางเดินนักท่องเที่ยว บนฐานปราสาท

ปราสาทบาปวน สถาปัตยกรรมชั้นสูง ซึ่งมองจากตรงนี้เหมือนกองอิฐ กองหิน

สูงสุดสู่สามัญ ทางบันได สุดท้ายแล้วของทริปนี้

คำถามยังคงไม่ได้รับคำตอบ บางครั้งอาจเป็นแค่เรื่องของกิเลสพื้นๆ
ที่มนุษย์ทั่วไปๆต่างมีกัน

คันดินเส้นทางเดินนักท่องเที่ยว วนรอบนอกปราสาท
มองเห็นฐานปราสาทชั้นล่างที่เพิ่งลงมาเมื่อครู่

สูงมากเมื่อมองจากตรงนี้

ถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์โดยมนุษย์ ที่งดงามอีกชิ้นหนึ่ง

การที่ได้กดดันตัวเองจนถึงขีดสุด ก็เหมือนกับว่าได้เรียนรู้ศักยภาพของตัวเอง

เลาะลงมาเดินตามทาง ข้างฐานปราสาท

สองข้างทางเป็น กองงานบูรณะซ่อมแซม

หน้าถัดไป >>>

เสียมเรียบ
นครวัด
ปราสาทบายน
ลานช้าง ลานพระเจ้าขี้เรื้อน
ปราสาททวิเมียนอากาศ
ปราสาทตาพรหม
นครธม
ปราสาทพระขรรค์
ปราสาทนาคพัน
ปราสาทตาโสม
ปราสาทแม่บุญตะวันออก
ปราสาทแปรรูป
ปราสาทตาแก้ว
ปราสาทเจ้าสายเทวดา
ปราสาทธมมานน
ปราสาทบาปวน
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com