Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก

เสียมเรียบ นครวัด นครธม

ปราสาทบายน (Prasat Bayon) (1)

หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

เหมือนออกเผชิญโชค ต่างบ้านต่างเมืองต่างภาษาและวัฒนธรรม
ออกมายังไม่ทันจะพ้นเขตกำแพงนครวัด ฝนก็ตกลงมาห่าใหญ่โดยไม่มีปี่มีขลุ่ย
ต้อนรับนักเดินทางผู้นอบน้อม ความกังวลหมดไปเมื่อคนขับจอดรถข้างทาง
เอาผ้าใบกันสาดที่ม้วนเหน็บไว้รอบชายหลังคาห้อยลงมาคลุมรอบห้องผู้โดยสาร
ชนิดที่ว่ามดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอม ด้านหน้าและด้านข้างตัดเป็นช่องพลาสติกใส
สามารถมองเห็นทัศนวิสัยภายนอกได้ เหมือนนั่งอยู่ในเก๋งคันโก้
ส่วนตัวมากๆ เล่นเอาอึ้งไปเลยเชียวชาวสยามทั้งหลาย

ประโยชน์ใช้สอยยังคงเป็นหลัก ลูกค้ายังคงเป็นราชา
ในขณะที่สารถีตากฝนเปียกปอนไปตลอดทาง

รถรับจ้างค่อยๆ คืบคลานฝ่าสายฝน ตลอดสองข้างทางยังคงเป็นป่ารกทึบ
เบรคแต่ละครั้งรถก็ไถลลื่นไปข้างหน้าชนิดล้อตาย ถ้ากระชั้นชิดคงเอาไม่อยู่
เหมือนกัน อันนี้ต้องอาศัยพึ่งพาประสบการณ์คนขับล้วนๆ ที่เหลือก็แล้วดวง...

ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึง อังกอร์ธม ช่วงนี้ไม่มีฝน แต่ท้องฟ้ามืดครึ้มเอาเรื่องอยู่

เห็นแต่ไกลๆ เล่นเอาถึงกับตื่นตะลึง "ใบหน้าแห่งบายน"

 


บายน มาจากคำว่า ไพรชยนต์ ซึ่งเป็นที่ประทับ ของพระอินทร์
บางก็ว่าน่าจะมาจากคำว่า บรรยงค์ อันหมายถึงพระที่นั่งในพระมหาราชวัง

        ปราสาทบายน สร้างในปีพุทธศตวรรษที่ 18 รัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นศิลปะแบบบายน ศาสนาพุทธนิกายมหายาน ปราสาทบายนเป็นปราสาทหลวงประจำรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และเป็นการปฏิวัติรูปแบบของการสร้างปราสาทที่มีภาพลักษณ์ต่างจากการสร้างรูปแบบเดิมๆ เป็นเพราะพระองค์ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ซึ่งต่างจากกษัตริย์หลายพระองค์ที่ล้วนแล้วแต่นับถือศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์ที่สืบทอดมากว่า 400 ปี

     ลักษณะของปรางค์ปราสาทบายนทั้ง 54 ปรางค์ ถูกสลักเป็นภาพพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ผันพระพักตร์ออกไปทั้งสี่ทิศ เพื่อสอดส่องดูแลความทุกข์สุขของเหล่าพสกนิกรของพระองค์ให้อยู่เย็นเป็นสุข

สระน้ำแห้งขอด ไม่มีน้ำสักหยด ทางซ้ายมือ

          ปราสาทบายน เป็นศูนย์กลางของเมืองนครธม สร้างขึ้นโดยตัวปราสาทนั้น เปรียบเสมือนเป็นเขาพระสุเมรุ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลตามความเชื่อดั้งเดิม

ณ ปราสาทบายน ประเทศกัมพูชา ฝนตกแดดออก

เสาหินต้นสูงใหญ่ ล้มระเนระนาดระเกะระกะ

นางอัปสรา แบบบายนแย้มยิ้ม

เศษซากปรักหักพังพบเห็นได้ทั่วไปรอบบริเวณปราสาท

นางอัปสราแห่งปราสาทบายน ความงดงามอันเป็นอมตะ

มนุษย์หรือไม่ผู้สร้าง.....

หน้าถัดไป >>>

เสียมเรียบ
นครวัด
ปราสาทบายน
ลานช้าง ลานพระเจ้าขี้เรื้อน
ปราสาททวิเมียนอากาศ
ปราสาทตาพรหม
นครธม
ปราสาทพระขรรค์
ปราสาทนาคพัน
ปราสาทตาโสม
ปราสาทแม่บุญตะวันออก
ปราสาทแปรรูป
ปราสาทตาแก้ว
ปราสาทเจ้าสายเทวดา
ปราสาทธมมานน
ปราสาทบาปวน
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com