Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก

เสียมเรียบ นครวัด นครธม

ปราสาทบายน (Prasat Bayon) (2)

หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

ใต้ร่มเงาแห่งพุทธศาสนาเดียวกัน

       ยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณา  54 ปรางค์ปราสาท ปรางค์ละ 4 หน้า รวมเป็น 216 หน้า แต่ได้สึกกร่อนพังทลายลงไปหลายหน้า

คือรอยยิ้มแบบบายน

ที่ชำรุดทรุดโทรมหรือหักพัง ก็ยังดูเข้มขลัง

รอยยิ้มแห่งบายนยิ่งชัดเจนตราตรึง

นางฟ้าน้อย

 

ไหว้พระทำบุญ แบบนี้พบเห็นได้ทั่วไป ในตรงกลางเกือบจะทุกปรางค์ปราสาท
พร้อมผู้ดูแล และตู้รับบริจาค

หน้าถัดไป >>>

เสียมเรียบ
นครวัด
ปราสาทบายน
ลานช้าง ลานพระเจ้าขี้เรื้อน
ปราสาททวิเมียนอากาศ
ปราสาทตาพรหม
นครธม
ปราสาทพระขรรค์
ปราสาทนาคพัน
ปราสาทตาโสม
ปราสาทแม่บุญตะวันออก
ปราสาทแปรรูป
ปราสาทตาแก้ว
ปราสาทเจ้าสายเทวดา
ปราสาทธมมานน
ปราสาทบาปวน
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com