Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก

เสียมเรียบ นครวัด นครธม

ปราสาทบายน (Prasat Bayon) (3)

หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

        ใบหน้าขนาดใหญ่ที่ปรากฏบนพระปรางค์ของปราสาทนั้น สันนิษฐานว่าเป็นพระพักตร์ของพระจ้าชัยวรมันที่ 7 บ้างก็ว่า เป็นพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ในศาสนาพุทธมหายาน ซึ่งในรัชสมัยนั้นศาสนาพุทธนิกายมหายานเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด

ที่ผ่านมา เพียงรอยอดีต ของคนโบราณที่ทิ้งไว้ให้ อารมณ์ความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ

เกินกว่าจะพรอดพร่ำพรรณนา หินก้อนมหึมาแต่ละก้อนล้วนถูกสลักเสลา
ขัดเกลาอย่างประณีตบรรจง ทุกการตอกสกัด ทุกเรี่ยวแรงที่กระหน่ำลงไป
คือความศรัทธาอย่างหาญกล้า และท้าทาย....

ผู้ที่สามารถทำได้ถึงเพียงนี้ย่อมไม่ธรรมดาสามัญ วิจิตรศิลป์ชั้นสูงเยี่ยงนี้
คงได้ตายตาหลับ

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า รัชสมัยแห่งวงศ์วานของพระเจ้าชัยวรมัน
อาณาจักรขอมโบราณนั้น เรืองอำนาจเพียงใด ทั้งพุทธทั้งฮินดู

ที่ว่าศรัทธานั้น ศรัทธาเยี่ยงใด ที่ว่ายิ่งใหญ่ไม่ใช่ก้อนหิน แต่เป็นคนหรือไม่ นำมันมา

มาแล้วครับฝน เปาะแปะๆ พอให้ได้เย็นๆ วันเดียวในเสียมเรียบเจอไป 2 ฤดู แบบหนักๆ

 

ถ่ายรูปหลังพระเล่น ซะงั้น...

บางสิ่งบางอย่างหายไปไหน จะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่
แค่บางสิ่งบางอย่างเท่านั้นที่หายไป บางสิ่งบางอย่างยังคงอยู่
ทุกสัมผัสสามารถรู้สึกได้....

ประติมากรรมชิ้นเอก โดยศิลปินนิรนามอุโฆษเป็นพันเป็นหมื่น

ร่วมแรงร่วมใจ สมัครสมาน สามัคคีปรองดอง แม้แต่ก้อนหินยังยิ้มได้ รูปธรรมชัดเจน

ใบหน้าที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตา ข้างนอกหน้าต่างนั่นหรือเปล่า ที่ผู้คนพากันหลงใหล

แย้มยิ้มแห่งผาหิน สู่พสกนิกร อยู่เย็นเป็นสุข

ป่ายปีนไปทั่วทุกซอกทุกมุม เหมือนหลงระเริงอยู่ในเขาวงกต

หน้าถัดไป >>>

เสียมเรียบ
นครวัด
ปราสาทบายน
ลานช้าง ลานพระเจ้าขี้เรื้อน
ปราสาททวิเมียนอากาศ
ปราสาทตาพรหม
นครธม
ปราสาทพระขรรค์
ปราสาทนาคพัน
ปราสาทตาโสม
ปราสาทแม่บุญตะวันออก
ปราสาทแปรรูป
ปราสาทตาแก้ว
ปราสาทเจ้าสายเทวดา
ปราสาทธมมานน
ปราสาทบาปวน
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com