Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก

เสียมเรียบ นครวัด นครธม

ปราสาทบายน (Prasat Bayon) (4)

หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

ทับหลัง

เข้าห้องนี้ ไปห้องนั้น ขึ้นข้างบน ลงข้างล่าง พบนักท่องเที่ยวน้อยมาก
แตกต่างกับที่นครวัดโดยสิ้นเชิง

 

ใบหน้าแห่งบายน คุ้มครองปกป้อง

ซากปรักหักพังถูกเรียงซ้อนกันไว้สูงท่วมหัว ไม่ง่ายเลยกว่าจะได้บูรณะ
หินนะไม่ใช่นุ่น แต่ละก้อนอย่างน้อย ต้องมีถึง 4-5 คนหาม

ขัดตาเล็กน้อย ขัดใจนิดหน่อย ณ ตรงจุดนี้....

ทุกก้าวย่าง อย่างนอบน้อมเป็นที่สุด และเงียบเชียบ
ผู้คนก็เป็นเยี่ยงนั้นกัน ที่เรียกว่ากาละ เทศะ

ตากแดดตากฝนดั้นด้นมา นับว่าเป็นบุญพาวาสนาส่งมาถึงนี่
ที่เรียกว่ากำไรชีวิต เพิ่งเข้าใจลึกซึ้ง

ภาพแกะสลักจิตรกรรมฝาผนัง อยู่ทางด้านหนึ่ง
ชัดเจนถึงศิลปะที่ได้รับอิทธิพล มาจากพระพุทธศาสนา

ตรงนี้เหมือนกำลังรบทัพจับศึก

ฝนตกหยิมๆ อยู่ตลอดเวลา

วัดในศาสนาพุทธเมื่อหลายพันกว่าปีก่อน หรือนั่น....

หน้าถัดไป >>>

เสียมเรียบ
นครวัด
ปราสาทบายน
ลานช้าง ลานพระเจ้าขี้เรื้อน
ปราสาททวิเมียนอากาศ
ปราสาทตาพรหม
นครธม
ปราสาทพระขรรค์
ปราสาทนาคพัน
ปราสาทตาโสม
ปราสาทแม่บุญตะวันออก
ปราสาทแปรรูป
ปราสาทตาแก้ว
ปราสาทเจ้าสายเทวดา
ปราสาทธมมานน
ปราสาทบาปวน
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com