Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก

เสียมเรียบ นครวัด นครธม

ปราสาทเจ้าสายเทวดา (Prasat Chau Say Tevoda)

ออกจากปราสาทตาแก้ว พ้นสะพานข้ามคลองเล็กๆ มาได้
เห็นร้านขายของอยู่ข้างทางด้านหนึ่ง เหมือนจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว
มองลึกเข้าไปทั้งสองฝั่งเห็นมีปราสาทเล็กๆ ตั้งอยู่ตรงข้ามกัน
แต่คนละฝั่งของถนน อันนี้ไม่มีในแผ่นที่ท่องเที่ยวของผม
ถามนายตู๊ด บอกว่าชื่อ ปราสาทเจ้าสายเทวดา
ส่วนฝั่งตรงข้าม ปราสาทธมมานน เป็นปราสาทขนาดย่อมเหมือนกัน
ถือเป็นของแถมระหว่างทาง....


ปราสาทเจ้าสายเทวดา จากถนนเดินเข้ามาสัก เกือบร้อยเมตร
เป็นปราสาทขนาดย่อมมากๆ ไม่ใช่ย่อมธรรมดา ถ้าเปรียบเทียบกับนครวัด

         ปราสาทเจ้าสายเทวดา สร้างในปีพุทธศตวรรษที่ 17  รัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 เป็นศิลปะแบบนครวัด อิทธิพลศาสนาฮินดู ตั้งอยู่ตรงข้ามปราสาทธรรมานนท์ สร้างเพิ่มเติมโดยพระเจ้ายโศวรมันที่ 2 จนสิ้นสุดในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7

 

สำรวจอยู่ภายนอกเท่านั้น ไม่ได้เข้าไปข้างใน

ทับหลังลวดลายนาคราช เล็กใหญ่ซ้อนกันอยู่บนล่าง

รายละเอียดของตัวปราสาทจัดว่างดงาม แม้จะเป็นปราสาทขนาดเล็ก

เหมือนยกปราสาทบริวาร จากนครวัดมาตั้งไว้กลางป่า

เล็กขนาดนี้ก็เรียกว่าปราสาทได้เหมือนกัน

มุมมองจากฝั่งตรงข้าม เมื่อเดินข้ามฝั่งถนนมาที่ปราสาทธมมานน
ซึ่งอยู่ตรงข้ามกัน

หน้าถัดไป >>> ปราสาทธมมานน (Prasat Thommanon)

เสียมเรียบ
นครวัด
ปราสาทบายน
ลานช้าง ลานพระเจ้าขี้เรื้อน
ปราสาททวิเมียนอากาศ
ปราสาทตาพรหม
นครธม
ปราสาทพระขรรค์
ปราสาทนาคพัน
ปราสาทตาโสม
ปราสาทแม่บุญตะวันออก
ปราสาทแปรรูป
ปราสาทตาแก้ว
ปราสาทเจ้าสายเทวดา
ปราสาทธมมานน
ปราสาทบาปวน
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com