Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก

เสียมเรียบ นครวัด นครธม

ปราสาทแม่บุญตะวันออก (ปราสาทเมบอน) Prasat Mebon (2)

หน้า | 1 | 2 | 3

ลัทธิเรียงหินยังคงเรืองอำนาจไปทั่วทุกปราสาท
ที่เห็นอยู่บนกำแพงรอบปราสาทชั้นที่ 2

หัวมุมกำแพง

ปราสาทประธานด้านบน

ที่เห็นแบบนี้พบอยู่ทั้ง 4 มุม

 

ประตูทางเข้าตรงขึ้นสู่ปราสาทด้านบนสุด

ลักษณะหินหรืออิฐส่วนใหญ่ที่ใช้สร้างปราสาทแม่บุญตะวันออก

คงไม่บอกบรรยายถึงความร้อนแรงแห่งแสงแดด และโดยปราศจากร่มเงาใดๆ
ทั้งความร้อนที่ระอุขึ้นมาจากป่าหิน

ปราสาทน้อยบนกำแพง กับปราสาทประธาน

ทางเดินรอบปราสาทด้านหนึ่ง

เปรียบเทียบปราสาทพุทธศตวรรษที่ 14 กับ ปราสาทน้อยยุคศตวรรษที่ 25
ดูไปดูมาก็คลาสสิคดีเหมือนกัน ในมุมกล้อง

ขึ้นมาอีกชั้น

เชิงบันไดยังคงคชสีห์ไว้ตามหลักการเดิม

ตรงกลางเป็นชั้นบนสุดของปราสาทองค์ประธาน

หน้าถัดไป >>>

เสียมเรียบ
นครวัด
ปราสาทบายน
ลานช้าง ลานพระเจ้าขี้เรื้อน
ปราสาททวิเมียนอากาศ
ปราสาทตาพรหม
นครธม
ปราสาทพระขรรค์
ปราสาทนาคพัน
ปราสาทตาโสม
ปราสาทแม่บุญตะวันออก
ปราสาทแปรรูป
ปราสาทตาแก้ว
ปราสาทเจ้าสายเทวดา
ปราสาทธมมานน
ปราสาทบาปวน
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com