Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก

เสียมเรียบ นครวัด นครธม

ปราสาทแม่บุญตะวันออก (ปราสาทเมบอน) Prasat Mebon (3)

หน้า | 1 | 2 | 3

เมื่อมองลงมารอบปราสาทชั้นถัดลงมา


ปรางค์ปราสาทเรียงรายรอบ ปราสาทประธาน
ภาพนูนสูงที่ผนังปราสาท เป็นภาพพระนางลักษมี
รูเล็กๆ ที่เห็น น่าจะเป็นพวกเครื่องประดับประดาที่หลุดร่วงลงหมดแล้ว

 ภาพสลักเหนือประตูปรางค์ปราสาทด้านหนึ่ง

คชสีห์ด้านบนสุด ปราสาทองค์ประธาน ฐานยกสูง

พระพุทธรูปประทับอยู่ด้านในซุ้มปรางค์ประธาน

ด้านบนซุ้มปรางค์ประธานมีช่องแสง ไม่ทราบว่าโดยตั้งใจเปิดว่างไว้
หรือถล่มพังลงมา

 

เจออีกแล้วประตูหลอก

มุมมองจากชั้นบนสุดของตัวปราสาทประธาน ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับยอดไม้

ภาพพระนางลักษมี สึกกร่อนลางเลือนไปตามกาลเวลา

ต้นไม้จำพวกกาฝาก เริ่มหยั่งรากลงแล้ว ณ ที่สูงขึ้นไปด้านบนปรางค์ปราสาททั้งหลาย

ทางลง มองตรงไปเป็นชั้นๆ ลดหลั่นกันไป

มุมมองใต้ท้องคชสีห์ ตรงเชิงบันไดทางขึ้นปราสาทชั้นล่างสุด

นักท่องเที่ยวยังคงทยอยกันมาเป็นระยะๆ เที่ยงกว่าๆ
อากาศก็ช่างร้อนอบอ้าวเสียจริงๆ

หน้าถัดไป >>> ปราสาทแปรรูป (Pre Rup)

เสียมเรียบ
นครวัด
ปราสาทบายน
ลานช้าง ลานพระเจ้าขี้เรื้อน
ปราสาททวิเมียนอากาศ
ปราสาทตาพรหม
นครธม
ปราสาทพระขรรค์
ปราสาทนาคพัน
ปราสาทตาโสม
ปราสาทแม่บุญตะวันออก
ปราสาทแปรรูป
ปราสาทตาแก้ว
ปราสาทเจ้าสายเทวดา
ปราสาทธมมานน
ปราสาทบาปวน
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com