Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก

เสียมเรียบ นครวัด นครธม

ปราสาทแปรรูป (Pre Rup)

หน้า | 1 | 2 | 3

จากปราสาทแม่บุญตะวันออก ไปปราสาทแปรรูป ระหว่างทาง
ไม่หลงเหลือสภาพป่า มีแต่ท้องทุ่งนาล้วนๆ สุดสายตา

ไม่นานก็ถึงปราสาทแปรรูป อยู่ติดถนนเลย แค่ข้ามฝั่งมาก็ถึงทางเข้า

        รับข้อมูลก่อนมั๊ยครับ ปราสาทแปรรูป สร้างในต้นพุทธศตวรรษที่ 16 (พ.ศ. 1504)  รัชสมัยของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2  เป็นศิลปะแบบแปรรูป  ศาสนาฮินดู นิกายไศวนิกาย เป็นปราสาทหลวงในรัชสมัยของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 อุทิศถวายให้แก่พระศิวะ พระวิษณุ และพระพรหม

ปราสาทแปรรูป สร้างด้วยวัสดุหลายชนิด เช่น ศิลาแลงเป็นฐานของปราสาท หินทราย ใช้เป็นส่วนตกแต่งแกะสลัก และอิฐเป็นองค์ปรางค์

สันนิษฐานว่า ปราสาทแปรรูปน่าจะเคยใช้เป็นเผาศพขุนนางผู้มียศศักดิ์ จึงเรียกว่า แปรรูป หมายถึงการแปรสภาพจากศพ กลายเป็นเถ้า

 

 

ดูไปดูมาช่างละม้าย คล้ายปราสาทแม่บุญตะวันออก

ผ่านเข้าประตูมา ก็มองเห็นบันไดทางขึ้นสูงชัน

     ปรางค์ประธาน ถูกสร้างอยู่เหนือฐานอิฐ 3 ชั้น แต่ละชั้นมีขั้นบันไดขึ้นไป 12 ขั้น รูปทรงลักษณะคล้ายปิรามิด ส่วนปรางค์บริวารทั้ง 4 อยู่บนฐานเดียวกัน

มีที่พัก แต่ละชั้น ตรงมุมขั้นบันได มีทางเดินแต่ละชั้นรอบตัวปราสาท

ปรางค์บริวารรอบปราสาทด้านล่าง

จากมุมพักตรงบันไดลงมายังเบื้องล่างด้านหน้าถนน

ดูเอาก็แล้วกัน ความใหญ่โต ขนาดมนุษย์ยังเหลือตัวแค่นี้

คชสีห์เหมือนกับที่ปราสาทแม่บุญตะวันออกแต่ฐานสูงกว่า

ยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ

นักท่องเที่ยวผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน ขึ้นๆ ลงๆ สีหน้าท่าทางแต่ละคน
เหมือนจะมีปัญหาชีวิตให้ขบคิด

ชั้นบนสุด อันเป็นที่ตั้งของปรางค์ประธาน

ทางซ้ายเป็นปรางค์ประธานอยู่ตรงกลาง
ทางขวาปรางค์บริวาร มีอยู่ทั้ง 4 ด้านรอบปรางค์ประธาน

หน้าถัดไป >>>

เสียมเรียบ
นครวัด
ปราสาทบายน
ลานช้าง ลานพระเจ้าขี้เรื้อน
ปราสาททวิเมียนอากาศ
ปราสาทตาพรหม
นครธม
ปราสาทพระขรรค์
ปราสาทนาคพัน
ปราสาทตาโสม
ปราสาทแม่บุญตะวันออก
ปราสาทแปรรูป
ปราสาทตาแก้ว
ปราสาทเจ้าสายเทวดา
ปราสาทธมมานน
ปราสาทบาปวน
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com